Α’ ΦΑΣΗ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 2011-2014

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Α΄ φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μονεμβασιάς για την περίοδο 2011-2014.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Μονεμβασιάς, επιδιώκει να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης, εσωτερικής βελτίωσης του Δήμου και προώθησης των συνεργασιών του, δηλαδή ένα πρόγραμμα με τέσσερις βασικούς στόχους:

1. Τη βελτίωση και ολοκλήρωση των υποδομών και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας

2. Την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου

3. Την οργάνωση των Υπηρεσιών του νέου Δήμου Μονεμβασιάς

4. Την ανάπτυξη των συνεργασιών με άλλους Φορείς του Δήμου

Επί του κειμένου του Στρατηγικού Σχεδιασμού μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαβούλευσης, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασιάς (www.monemvasia.gov.gr).

 

|