Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ενέργειες Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής Ηλικιωμένων και Ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοηθείας», στο Δήμο Θεραπνών Ν. Λακωνίας

 

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ενέργειες Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής Ηλικιωμένων και Ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοηθείας, στο Δήμο Θεραπνών Ν. Λακωνίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από 02/10/2010 έως 11/10/2010.

Τελική Ανακοίνωση – Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΑΕ ΟΤΑ – ΣΟΧ 1-2010

parartima_eyrwpaika_5_el_GR

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΟΧ 1-2010

|