Αναπτυξιακό Συνέδριο παρουσίασης αποτελεσμάτων Τοπικού Προγράμματος ΚΠ LEADER+

 

Στις 11-13 Δεκεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε τριήμερο Αναπτυξιακό Συνέδριο παρουσίασης αποτελεσμάτων του Τοπικού Προγράμματος ΚΠ LEADER+ στα πλαίσια των ενεργειών ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του Τοπικού Προγράμματος ΚΠ LEADER+.  Το συνέδριο υλοποιήθηκε σε τρεις περιοχές της Ανατολικής Πελοποννήσου, στο Ναύπλιο, στο Λεωνίδιο και στη Μονεμβάσια περιοχές που σηματοδοτούν το σήμερα και το αύριο των δράσεων της Εταιρείας.

 

Anaptyksiako1

Το σήμερα, με την παρουσίαση των έργων που υλοποιήθηκαν από το Τοπικό Πρόγραμμα Κ.Π. LEADER+ «Οικοανάπτυξη Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου» για την περίοδο 2002-2008, συνολικού προϋπολογισμού 9.268.120,44€.

Το αύριο με την παρουσίαση του σχεδιασμού και του προγραμματισμού που αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013, με έμφαση στη διεύρυνση της περιοχής παρέμβασης στην Ανατολική Πελοπόννησο.

Anaptyksiako3

Οι ενότητες που αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αφορούσαν:

Ναύπλιο, Αίθουσα Βουλευτικού: “Περιβάλλον και Ανάπτυξη”.

Λεωνίδιο Αίθουσα Δημαρχείου: “Αγροτουρισμός”.

Μονεμβάσια, Συνεδριακός χώρος Lazareto: “Επιχειρηματικότητα – Οικοανάπτυξη – Καινοτομία.

Anaptyksiako4

Στη διαδρομή Ναύπλιο- Λεωνίδιο- Μονεμβάσια πραγματοποιήθηκαν επίσης επισκέψεις σε χαρακτηριστικές επενδύσεις του προγράμματος όπως ξενώνες, μονάδες τυποποίησης τοπικών προϊόντων, εργαστήρια, νερόμυλους, καθώς και ελαιογνωσία και οινογνωσία σε επιχειρήσεις.

Anaptyksiako7Anaptyksiako6

|