Φεστιβάλ ΚΑΣΤΡΕΙΑ 2008

Στις 7 Αυγούστου 2008 στο Γεράκι festivalKASTREIA1Λακωνίας υλοποιήθηκε το Φεστιβάλ ΚΑΣΡΕΙΑ 2008, στα πλαίσια της διατοπικής συνεργασίας “Ανάδειξη της ταυτότητας της Πελοποννήσου” στον Άξονα 2 του Τοπικού Προγράμματος ΚΠ LEADER+.

Στόχος της συνεργασίας είναι η υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της festivalKASTREIA2οικονομίας της Πελοποννήσου με την ανάδειξη στοιχείων της ταυτότητάς της, τα οποία αξιοποιώντας τους τοπικούς πόρους δημιουργούν οικονομία κλίμακας, στις περιοχές που ο φυσικός χώρος φαίνεται να είναι μειονεξία στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξή της.

Η επιτυχής εκπλήρωση του στόχου της συνεργασίας βασίζεται στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ανθρώπινου παράγοντα. Η βελτίωση της αντίληψης τόσο των κατοίκων στην περιοχή για τα τεκταινόμενα που λαμβάνουν χώρα στον τόπο τους, όσο και των πιθανών επισκεπτών, αποτελεί βάση για την ανάδειξη ενός χώρου, με κοινά χαρακτηριστικά festivalKASTREIA4στην πολιτιστική κληρονομιά και γενικά σε όλα τα στοιχεία που δημιουργούν την ταυτότητα της περιοχής.

Το φεστιβάλ “ΚΑΣΤΡΕΙΑ 2008” στο Γεράκι Λακωνίας συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Γερονθρών και την Αναπτυξιακή Πάρνωνα με στόχο την αναγνωρισιμότητα των περιοχών μέσω της συσχέτισης με την πολιτιστική τους κληρονομιά.

Το φεστιβάλ περιλάμβανε:

-Μουσική εκδήλωση

-Ομιλία με θέμα τη βυζαντινή κληρονομιά και τα κάστρα

|