Ο Πάρνωνας ενεργός στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών Χωριών

Στις 24 Ιουλίου 2008, στο κέντρο “Νεράιδα” στον Άγιο Νικόλαο Βοιών, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα την οργάνωση, προβολή και χρηματοδότηση επενδύσεων στον αγροτουρισμό στα πλαίσια της διακρατικής συνεργασίας Eurovillages+ του Τοπικού Προγράμματος ΚΠ LEADER+.

Στόχος της συνεργασίας  είναι η ανάπτυξη ενός αυθεντικού, υψηλής ποιότητας ekdilosiVoion6_ipodomesτουρισμού στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο, με όρους αειφορίας και σεβασμό στην παράδοση και το φυσικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πακέτου που περιλαμβάνει τη διαμονή, την τοπική γαστρονομία σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των τοπικών αγνών  παραδοσιακώνekdilosiVoion5_proionta προϊόντων και γενικότερα την ανακάλυψη των αξιών της ζωής στην ύπαιθρο. Η στρατηγική μέσα από την οποία επιτυγχάνεται ο παραπάνω στόχος αξιοποιεί πρότυπα ποιότητας τα οποία διαφοροποιούνται από το μαζικό τουρισμό και αφορούν στη διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς και της αγροτικής παράδοσης όπως αυτή καταγράφεται αρχικά στα οικιστικό περιβάλλον και στη συνέχεια στο ανθρωπογενές.ekdilosiVoion1

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι παρακάτω εισηγήσεις:

– Παρουσίαση της διακρατικής συνεργασίας  Eurovillages+ στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος LEADER+

-Στον Πάρνωνα …είναι αλλιώς. ekdilosiVoion2Μια πρόταση ποιότητας για τον αγροτουρισμό στον Πάρνωνα.

-Κριτήρια ένταξης των τοπικών επιχειρήσεων στο δίκτυο Eurovillages.

-Χρηματοδότηση δράσεων στο αγροτουρισμό της περιοχής Πάρνωνα.ekdilosiVoion4

Η ημερίδα έκλεισε με την παράθεση δείπνου και τη συντροφιά από τοπικούς μουσικούς.

|