Σεμινάριο Εθελοντισμού και προστασίας του Περιβάλλοντος

Στις 7 Οκτωβρίου 2006 στο Πολύδροσο (Τσίντζινα) Λακωνίας, στον Παραδοσιακό Ξενώνα «Το Σχολαρχείο», πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα “seminarioTsintzina2Εθελοντισμός και προστασία του περιβάλλοντος – Υψηλές αξίες για την περιοχή του Πάρνωνα” στα πλαίσια του έργου “Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης τοπικού πληθυσμού για την προστασία του όρους Πάρνωνα από τις πυρκαγιές” ενταγμένου στο Μέτρο 2.1.3 ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006.

Στο θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν οι παρακάτω εισηγήσεις:

seminarioTsintzina1-Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. για τον εθελοντισμό και
το περιβάλλον

-Ο εθελοντισμός ως αξία στο πεδίο της κοινωνικής προσφοράς

-Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα. Η αξία των οικοσυστημάτων

seminarioTsintzina5Στο πρακτικό μέρος του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν:

-Τεχνικές κατάσβεσης πυρκαγιών. Βασικές αρχές προσανατολισμού στο βουνό (χρήση GPS και χάρτη)

|