ΚΥΑ Καταλυμάτων

Δείτε εδώ τις λειτουργικές μορφές και κατηγορίες των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΚΥΑ Καταλυμάτων – ΦΕΚ-3885