28 Νοεμβρίου 2017

Στην τελική ευθεία το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 Ανατολικής Πελοποννήσου με τίτλο: “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας”

Προ των πυλών βρίσκονται οι προετοιμασίες για την έναρξη του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, όπου αναμένεται κατά τις αρχές του νέου έτους (2018), να προκηρυχθεί η νέα Πρόσκληση. H υποβολή των επενδυτικών σχεδίων/προτάσεων θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας όπου αναμένεται με αυτόν τον τρόπο η προκήρυξη περισσότερων προσκλήσεων στη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου και η ταχύτερη αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων. Σύντομα, θα σας πληροφορήσουμε με το πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων που θα γίνουν στους Δήμους της Περιοχής Παρέμβασης για την αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος, των Υποδράσεων, των δικαιούχων, των ποσοστών στήριξης, κτλ. Μέχρι τότε, ακολουθήστε τους συνδέσμους των παρακάτω άρθρων και ενημερωθείτε σχετικά με τα παραπάνω.

Ενημερωθείτε για τις Δράσεις/Υποδράσεις Δημόσιου και Ιδιωτικού χαρακτήρα, τα ποσοστά στήριξης και τους ανώτερους προϋπολογισμούς επενδυτικών σχεδίων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020

Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να ενημερωθείτε αναλυτικά, σχετικά με τις:

Υποδράσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα

Υποδράσεις Δημόσιου και Συλλογικού χαρακτήρα

Περιοχή Παρέμβασης ΕΓΤΑΑ & ΕΤΘΑ και Θεσμικό Πλαίσιο 2014-2020

Δείτε την περιοχή παρέμβασης ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ του Τοπικού Προγράμματος και διαβάστε/ενημερωθείτε για το θεσμικό πλαίσιο (νομοθεσία), τις Υπουργικές Αποφάσεις και την νομική βάση των Υποδράσεων  του Τοπικού Προγράμματος

Περιοχή Παρέμβασης CLLD/LEADER 2014-2020 Ανατολικής Πελοποννήσου

Θεσμικό Πλαίσιο 2014-2020, Νομική βάση των δράσεων/υποδράσεων του ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, ΦΕΚ και Υπουργικές Αποφάσεις

 

Επιλέξιμες και μη δαπάνες για το σύνολο των Υποδράσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Κατεβάστε το ηλεκτρονικό έντυπο, με τις επιλέξιμες και μη δαπάνες για το σύνολο των Υποδράσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τ.Π.CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα ή ανά κατηγορία επενδυτικών προτάσεων, παρακάτω:

Μεταφορά Γνώσεων & Ενημέρωσης

Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Βιοτεχνία, Χειροτεχνία, Λιανικό Εμπόριο, Ειδών μετά την 1η Μεταποίηση

Τουρισμός

Παροχή Υπηρεσιών (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα

Δασοκομικά Προϊόντα & Τεχνολογίες

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

Εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος για το νέο Πρόγραμμα

Εκδηλώστε το επενδυτικό σας ενδιαφέρον, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος Ιδιωτικού & Δημόσιου χαρακτήρα που μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Με τον τρόπο αυτό, μας δίνεται η δυνατότητα να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές τάσεις/κατευθύνσεις, το ύψος αυτών, τον τομέα κτλ για τον σχεδιασμό της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, καθώς και την άμεση ενημέρωση του ενδιαφερόμενου, σε περίπτωση συνάφειας της επενδυτικής πρότασης με Πρόσκληση της ΟΤΔ Πάρνωνας.

Φόρμες εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος

Ενημερωτικό δελτίο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. και μείνετε ενήμερος για τα νέα και τις εκδηλώσεις της εταιρείας καθώς και για προσκλήσεις και προκηρύξεις προγραμμάτων και έργων.

Απλά πληκτρολογήστε το mail σας στη φόρμα εγγραφής που βρίσκεται στο δεξί sidebar ή στο κάτω μέρος της σελίδας με την ένδειξη “Newsletter”, πατήστε εγγραφή και είστε έτοιμοι!

*Η ενεργοποίηση της εγγραφής γίνεται μέσω ενός συνδέσμου (link) που θα σταλεί στο mail σας.

Μπορείτε να ακολουθήστε την Αναπτυξιακή Πάρνωνα στα παρακάτω κοινωνικά μέσα δικτύωσης:

 

 

 

Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.
Λεωνίδιο Αρκαδίας, 223 00