Νέα

Προκηρύξεις

Ενδεικτικά έργα

.chpcs_foo_content img { max-width: 180px; } .chpcs_image_carousel .chpcs_prev, .chpcs_image_carousel .chpcs_next{ background: rgba(168, 32, 32, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 32px; line-height: 32px; width: 32px; height: 32px; margin-top: -32px; } .chpcs_image_carousel.chpcs_prev:hover, .chpcs_image_carousel .chpcs_next:hover { color: rgb(170, 170, 170); } #wa_chpcs_pager a { background: rgb(170, 170, 170); }