4 Σεπτεμβρίου 2020

Ακολουθήστε τους παρακάτω σύνδεσμους για να δειτε τις προσκλήσεις LEADER/CLLD ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα, καθώς και τα προσωρινά και οριστικά αποτελέσματα αυτών:

 

Ιδιωτικού Χαρακτήρα

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Πρότάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

 

Δημοσίου Χαρακτήρα

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα

Οριστικά Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα