Μπερέτσος Μαρίνος, Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα Μπούζιου Μαρία, Στέλεχος Αναπτυξιακής Πάρνωνα   Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2007-2013 – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, στα πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013, υπέβαλε την πρόταση του Τοπικού Προγράμματος LEADER το Σεπτέμβριο του 2008, η οποία εγκρίθηκε τον Ιούνιο του […]

Περισσότερα

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 2974-2009 ΚΥΑ Καταλυμάτων_2974

Περισσότερα

Pinakasperioxis

Περισσότερα

Yπογράφηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (αρ. 2974) που αφορά τον προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Α.Α.Τ.). Οι οδηγοί εφαρμογής και τα υποδείγματα των φακέλων υποψηφιότητας των προγραμμάτων […]

Περισσότερα

Περισσότερα