Σήμερα Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 υπεβλήθη στο πλαίσιο υποβολής των Τοπικών Στρατηγικών του CLLD/ LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Φάκελος Α, της Τοπικής Στρατηγικής για τους Δήμους Κεφαλλονιάς και Ιθάκης από το «Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των […]

Περισσότερα

Σε συνέχεια της πετυχημένης εικοσαετούς διαδρομής στην Ανατολική Πελοπόννησο, την πρωτιά πέτυχε στους εγκεκριμένους πόρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα με το Πρόγραμμα: «Απόθεμα Βιόσφαιρας και Ζώνες Επιχειρηματικής Καινοτομίας στην Ανατολική Πελοπόννησο», συνολικής δημόσιας δαπάνης 11.700.000€. Υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, στοχεύει στη διακρατική συνεργασία με Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Ελλάδας και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη δικτύωση και την τόνωση της εξωστρέφειας. Τα 3 διακρατικά σχέδια τα οποία έχουν υποβληθεί με συντονιστή την […]

Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατόπιν αξιολόγησης των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER για την περίοδο 2014-2020, με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα να καταλαμβάνει την 3η θέση ανάμεσα σε 47 τοπικά προγράμματα σε επίπεδο χώρας, συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Διαχείρισης για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος της Ανατολικής Πελοποννήσου (ΕΔΠ CLLD/LEADER), στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε […]

Περισσότερα

The wine industry of the country is one of the most important sectors of rural economy, because it constitutes an essential growth factor. It’s an employment creator, it brings income for the country , it adds value and contributes to combating rural depopulation. The region of Peloponnese is one of […]

Περισσότερα

Παρακάτω παρατίθεται ένα αρχείο με παρουσιάσεις που έχουν γίνει κατά περιόδους σε ημερίδες και διαβουλεύσεις, ως ενημερωτικό υλικό για το νέο πρόγραμμα CLLD της Π.Π. 2014-2020. 1. Σπάρτη, 12/03/2014 «Μαζί στο κατώφλι της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» 2. Σκάλα Λακωνίας, 20-21/06/2014 «Η Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης σε σχέση με την προσέγγιση […]

Περισσότερα

1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  Η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου στην οποία υλοποιείται σήμερα το τοπικό πρόγραμμα LEADER καθώς και το πρόγραμμα του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί ενιαία περιοχή προγραμματισμού και υλοποίησης αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Η περιοχή αποτελεί την αγροτική ζώνη της ενδοχώρας τεσσάρων (4) πολύ […]

Περισσότερα