Στα πλαίσια του Μέτρου 5.3 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των Γυναικών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ΄ Κ.Π.Σ. η εταιρεία συμμετέχει σε εγκεκριμένο «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης των γυναικών στην Πελοπόννησο» με περιοχή εφαρμογής τους Νομούς Αρκαδίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας, […]

Περισσότερα