Στα πλαίσια του Προγράμματος «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, η εταιρεία ολοκλήρωσε την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την  ενημέρωση – ευαισθητοποίηση και προώθηση της τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 34.471 €. Συγκεκριμένα: – Έκδοση φυλλαδίου ενημέρωσης αγροτών για τις δυνατότητες και τις προοπτικές της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας […]

Περισσότερα