Στα πλαίσια του  Μέτρο 2.1.3: «Προστασία / Αναβάθμιση Δασών και Ανάδειξη Περιοχών Φυσικού Κάλλους και Οικοσυστημάτων» του ΠΕΠ Πελοποννήσου, υλοποιείται έργο με τίτλο: «Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης τοπικού πληθυσμού για την προστασία του Όρους Πάρνωνα από τις πυρκαγιές», συνολικού προϋπολογισμού 119.000,00 € για την υλοποίηση ενεργειών […]

Περισσότερα