Στα πλαίσια του Eπιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε συμμετέχει στο Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου (Κ.Ε.Τ.Α Πελοποννήσου). Τα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α) έχουν συσταθεί σε περιφερειακό επίπεδο, με κεντρικό συντονισμό και με τη μορφή Αστικής εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα ΑΕ υλοποίησε επιτυχώς την ενέργεια 6.2.1 με τίτλο «Οργάνωση και υλοποίηση πρόσκλησης φιλοξενίας Ελλήνων και ξένων δημοσιογράφων και παρουσίαση σε ημερίδα (αλλά και σε επισκέψεις σε ελαιώνες και παραγωγούς ελιάς και λαδιού Πελοποννήσου) των προϊόντων αυτών της Περιφέρειας» κατόπιν υπογραφής σύμβασης με το ΚΕΤΑ Πελοποννήσου. Στο […]

Περισσότερα

Η ενέργεια 2.3.2 αφορά την Εκπόνηση μιας Μελέτης η οποία θα καταγράψει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τόσο οι νέοι και οι γυναίκες που είναι ήδη στον επιχειρηματικό στίβο όσο και εκείνοι που σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, έτσι ώστε να μελετηθούν οι δράσεις και οι ενέργειες που απαιτούνται για την υπερπήδηση […]

Περισσότερα

Η ενέργεια 2.2.1. αφορά την Έρευνα Benchmarking σε 10 κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου από πλευράς ειδικού βάρους και ενδιαφέροντος, σε δείγμα 50-60 επιχειρήσεων ανά κλάδο και θα έχει ως στόχο την αξιολόγηση της αναπτυξιακής πορείας του κλάδου. Η έρευνα θα επαναληφθεί με επαναξιολόγηση ένα ή δύο χρόνια μετά […]

Περισσότερα