Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Περιβάλλον 2000-2006» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ  υλοποιούνται ενταγμένα έργα στο Μέτρο 8.1 «Προστασία και διαχείριση βιοτόπων – οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους»,  στα οποία φορέας πρότασης ήταν η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Για την καλύτερη υλοποίηση των έργων έχει συναφθεί προγραμματική σύμβαση  μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου […]

Περισσότερα