Τα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α) έχουν συσταθεί σε περιφερειακό επίπεδο, με κεντρικό συντονισμό και με τη μορφή Αστικής εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και με την αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και μηχανισμών (επιμελητήρια, αναπτυξιακές εταιρείες, συλλογικοί επιχειρηματικοί φορείς, φορείς εκπροσώπησης επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού, Τεχνολογικά Ιδρύματα, Φορείς των Α.Ε.Ι. […]

Περισσότερα

Η Εταιρεία «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας» είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία ιδρύθηκε στις 30/12/1999 με την επωνυμία «Τοπικό Σύμφωνο για την Ελιά και το Ελαιόλαδο» κατά την υλοποίηση της Κ.Π. LeaderII με πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. και κύριο αντικείμενο την προβολή του ελαιολάδου και των προϊόντων […]

Περισσότερα

Έχει ως σκοπό την ανάδειξη του ρόλου των Αναπτυξιακών Εταιρειών μελών της τόσο σε Εθνικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο, μέσω της θεσμικής διασφάλισης των συμφερόντων τους, της βελτίωσης της ικανότητάς τους και της ενεργού συμμετοχής με συγκεκριμένο ρόλο στη διαδικασία της Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης. Οι επίτευξη των στόχων […]

Περισσότερα

Έχουν ως στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών των διαφόρων Ομάδων Τοπικής Δράσης που διαχειρίζονται την Κοινοτική Πρωτοβουλία Κ.Π. Leader+ (Αν. Εταιρείες).

Περισσότερα

Η «Αγροτουριστική Α.Ε.» ιδρύθηκε το 2001, ως ανώνυμη εταιρεία δημόσιου συμφέροντος. Η πλειοψηφία των μετοχών της ανήκει στα «Ελληνική Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» ενώ ισχυρός μέτοχος είναι η Αγροτική Τράπεζα, έτσι ώστε να διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα της εταιρείας.  Οι στόχοι της εταιρείας είναι: η προώθηση ήπιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και […]

Περισσότερα

Τις παρατηρήσεις ή διευκρινήσεις σας μπορείτε να μας τις στέλνετε με email από την παρούσα σελίδα Επισυναπτόμενα Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΖΑΡΑΚΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΖΑΡΑΚΑ

Περισσότερα

Τις παρατηρήσεις ή διευκρινήσεις σας μπορείτε να μας τις στέλνετε με email από την παρούσα σελίδα Επισυναπτόμενα

Περισσότερα

Τις παρατηρήσεις ή διευκρινήσεις σας μπορείτε να μας τις στέλνετε με email από την παρούσα σελίδα Επισυναπτόμενα Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ. ΒΟΙΩΝ

Περισσότερα

Τις παρατηρήσεις ή διευκρινήσεις σας μπορείτε να μας τις στέλνετε με email από την παρούσα σελίδα Επισυναπτόμενα Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Περισσότερα

Τις παρατηρήσεις ή διευκρινήσεις σας μπορείτε να μας τις στέλνετε με email από την παρούσα σελίδα Επισυναπτόμενα Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΚΑΛΑΣ

Περισσότερα