Η εταιρεία “Πελοπόννησος- Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης”, με έδρα την Τρίπολη, ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2001 και έλαβε τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύριο σκοπό την υλοποίηση και διαχείριση εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων μέσω της συνεργασίας των αναπτυξιακών παραγόντων της περιφέρειας Πελοποννήσου (Τοπική Αυτοδιοίκηση, τοπικοί […]

Περισσότερα

Τα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α) έχουν συσταθεί σε περιφερειακό επίπεδο, με κεντρικό συντονισμό και με τη μορφή Αστικής εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και με την αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και μηχανισμών (επιμελητήρια, αναπτυξιακές εταιρείες, συλλογικοί επιχειρηματικοί φορείς, φορείς εκπροσώπησης επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού, Τεχνολογικά Ιδρύματα, Φορείς των Α.Ε.Ι. […]

Περισσότερα

Η Εταιρεία «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας» είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία ιδρύθηκε στις 30/12/1999 με την επωνυμία «Τοπικό Σύμφωνο για την Ελιά και το Ελαιόλαδο» κατά την υλοποίηση της Κ.Π. LeaderII με πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. και κύριο αντικείμενο την προβολή του ελαιολάδου και των προϊόντων […]

Περισσότερα

Έχει ως σκοπό την ανάδειξη του ρόλου των Αναπτυξιακών Εταιρειών μελών της τόσο σε Εθνικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο, μέσω της θεσμικής διασφάλισης των συμφερόντων τους, της βελτίωσης της ικανότητάς τους και της ενεργού συμμετοχής με συγκεκριμένο ρόλο στη διαδικασία της Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης. Οι επίτευξη των στόχων […]

Περισσότερα

Έχουν ως στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών των διαφόρων Ομάδων Τοπικής Δράσης που διαχειρίζονται την Κοινοτική Πρωτοβουλία Κ.Π. Leader+ (Αν. Εταιρείες).

Περισσότερα

Η «Αγροτουριστική Α.Ε.» ιδρύθηκε το 2001, ως ανώνυμη εταιρεία δημόσιου συμφέροντος. Η πλειοψηφία των μετοχών της ανήκει στα «Ελληνική Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» ενώ ισχυρός μέτοχος είναι η Αγροτική Τράπεζα, έτσι ώστε να διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα της εταιρείας.  Οι στόχοι της εταιρείας είναι: η προώθηση ήπιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και […]

Περισσότερα