Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 εγκρίθηκε στις 13  Ιουλίου 2021 από το  Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Ecofin). Το  «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες και συγκεντρώνει 31,16 δισ. ευρώ εκ των οποίων ευρωπαϊκοί πόροι 30,5 δισ. Ευρώ  (18,43 […]

Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης κτιρίου παλαιού Ελαιοτριβείου Τυρού και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων» – Υποέργο 1 της […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής Ανάπλασης Κεντρικού Οδικού Άξονα και Παρακαμπτηρίων Λεωνιδίου» – Υποέργο 2 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά […]

Περισσότερα

Στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας υλοποιείται η Πράξη   «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ/Β ΦΑΣΗ» Συμβατικού προϋπολογισμού 5.864.274,43 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%   Η οποία χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής Ανάπλασης Κεντρικού Οδικού Άξονα και Παρακαμπτηρίων Λεωνιδίου» – Υποέργο 2 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά […]

Περισσότερα

Το πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα (Man and the Biosphere Programme – MAB) της UNESCO εγκαινιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και είναι ένα διακυβερνητικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος. Η εφαρμογή του προγράμματος MAB γίνεται μέσω της ανακήρυξης, παγκοσμίως, μεγάλων εκτάσεων […]

Περισσότερα

Η περιοχή του όρους Πάρνωνα – υγρότοπου Μουστού εκτείνεται κατά μήκος της Ν.Α. Πελοποννήσου και περιλαμβάνει τους Δήμους Βόρειας Κυνουρίας, Σκιρίτιδας, Λεωνιδίου, Τυρού, Θεραπνών, Οινούντος, Γερονθρών και τις Κοινότητες Κοσμά και Καρυών. Η γεμάτη θρύλους και παραδόσεις περιοχή του Πάρνωνα, με τα εκτεταμένα δάση, τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, […]

Περισσότερα

Σημαντικές περιοχές για την προστασία της φύσης στον Πάρνωνα-Μουστό Υγρότοπος Μουστού: Ειναι ο σημαντικότερος και ο μόνος αξιόλογου μεγέθους υγρότοπος στην ανατολική Πελοπόννησο. Φιλοξενεί πολλά σπάνια, απειλούμενα και προστατευόμενα είδη παρυδάτιων και υδρόβιων πουλιών, όπως ερωδιούς, νερόκοτες, αγριόπαπιες, κύκνους και φαλαρίδες. Επιπλέον τα ιαματικά του νερά προσφέρουν στους επισκέπτες θεραπεία […]

Περισσότερα

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού συστάθηκε με το Ν. 3044/ΦΕΚ/Α/197/27.8.2002 (σύμφωνα με τους Ν. 1650/1986 για “την προστασία του περιβάλλοντος” και 2742/ΦΕΚ207/Α/07.10.1999 “Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”), ενώ συγκροτήθηκε με την Υ.Α. 126446/2474/ΦΕΚ894/3.7.2003, η οποία τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 1553118/ΦΕΚ334/Β/11.02.2004. Με την Υ.Α. 51922/04/ΦΕΚ/Β’/27.12.04 εγκρίθηκε […]

Περισσότερα

Η δραστηριοποίηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. στο τομέα παροχής υπηρεσιών σε Ο.Τ.Α ξεκίνησε σε πιλοτική εφαρμογή κατά το έτος 2001 κατόπιν του διαχειριστικού κλεισίματος των προγραμμάτων του Β΄ ΚΠΣ που υλοποιούσε στην περιοχή του Πάρνωνα. Σκοπός των ενεργειών της τεχνικής στήριξης ήταν η ωρίμανση δημοσίων έργων των Ο.Τ.Α.-μετόχων της […]

Περισσότερα