29 Ιανουαρίου 2020

Το πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα (Man and the Biosphere Programme – MAB) της UNESCO εγκαινιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και είναι ένα διακυβερνητικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος.

Η εφαρμογή του προγράμματος MAB γίνεται μέσω της ανακήρυξης, παγκοσμίως, μεγάλων εκτάσεων οι οποίες ονομάζονται Αποθέματα Βιόσφαιρας (Biosphere Reserves). Πρόκειται για περιοχές όπου ο Άνθρωπος και η Φύση συνυπάρχουν αρμονικά, μέσω της διατήρησης του φυσικού πλούτου αλλά και του ανθρώπινου πολιτισμού.

Το πρόγραμμα MAB ετησίως, δέχεται υποψηφιότητες για την ανακήρυξη νέων περιοχών ως μέλη του Δικτύου. Η διαδικασία ξεκινά με τη σύνταξη ενός φακέλου που αξιολογείται από τη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Αποθέματα Βιόσφαιρας (International Advisory Committee for Biosphere Reserves) και το Διεθνές Συντονιστικό Συμβούλιο του Προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα (International Coordinating Council of the Programme on Man and the Biosphere).

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Πάρνωνας Α.Ε. σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασιάς βρίσκονται στη διαδικασία σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας για την ανακήρυξη ενός νέου Αποθέματος Βιόσφαιρας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου.

Το όνομα του προτεινόμενου ΑΒ είναι «Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ – ΜΑΛΕΑ». Οριοθετείται γεωγραφικά και διοικητικά περιλαμβάνοντας τους δήμους: Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Σπάρτης, Ευρώτα, Μονεμβασιάς και Ελαφονήσου.

Οι περιοχές που αποκτούν τον χαρακτηρισμό του Αποθέματος Βιόσφαιρας:

 • είναι πλέον ενεργά μέλη ενός δικτύου ανάπτυξης
 • αποκτούν αναγνώριση με παγκόσμια εμβέλεια
 • μπορούν να ακολουθήσουν καινοτόμες προσεγγίσεις οικονομικής ανάπτυξης
 • έχουν την δυνατότητα για διάκριση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους χάρη στην αναγνωρισιμότητα του δικτύου.
 • έχουν την ευκαιρία για συνεργασίες με άλλα Αποθέματα σε πολλαπλά επίπεδα

Μέχρι και σήμερα, στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας (World Network of Biosphere Reserves – WNBR) ανήκουν 701 Αποθέματα Βιόσφαιρας σε 124 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 20 διασυνοριακών περιοχών. Κατανέμονται ως εξής:

Τα βασικά κριτήρια για την ανακήρυξη μιας περιοχής είναι:

 • η διατήρηση – συμβολή στη διατήρηση των τοπίων, των οικοσυστημάτων, των ειδών και της γενετικής ποικιλομορφίας.
 • η ανάπτυξη – ενίσχυση της οικονομικής και ανθρώπινης ανάπτυξης, η οποία είναι κοινωνικο-πολιτιστικά και οικολογικά βιώσιμη.
 • η υποστήριξη για έργα επίδειξης, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έρευνας και παρακολούθησης τα οποία σχετίζονται με τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και παγκόσμια ζητήματα διατήρησης και αειφόρου ανάπτυξης.

Σημαντικό στοιχείο, για την θετική αξιολόγηση μιας περιοχής, αποτελεί η ενεργός συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιμέρους φορέων αυτής.

Χάρτης προτεινόμενου Αποθέματος Βιόσφαιρας

Οι τρεις ζώνες ενός Αποθέματος Βιόσφαιρας είναι:

 • η περιοχή του πυρήνα (Core), στην οποία το οικοσύστημα εξακολουθεί να διατηρείται και να προστατεύεται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες,
 • η ζώνη ρύθμισης (Buffer) γύρω από την περιοχή του πυρήνα και
 • η μεταβατική ζώνη (Transition) στην οποία λαμβάνει χώρα η πλειοψηφία των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων με την προϋπόθεση ότι ακολουθούνται οι άξονες αειφορίας.

Δείτε παρακάτω ένα μικρού μήκους video για το προτεινόμενο Απόθεμα Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα, καθώς και έναν παγκόσμιο χάρτη με τα ενταγμένα Αποθέματα Βιόσφαιρας της UNESCO.

Δείτε επίσης έναν διαδραστικό χάρτη με τα ενταγμένα Αποθέματα Βιόσφαιρας της UNESCO, εδώ