Αναπτυξιακό Συνέδριο Πάρνωνα

Το συνέδριο διοργανώνεται σε τρεις περιοχές της Ανατολικής Πελοποννήσου, στο Ναύπλιο, στο Λεωνίδιο και στη Μονεμβάσια, στις 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2008, περιοχές που σηματοδοτούν το σήμερα και το αύριο των δράσεων της Εταιρείας.
Το σήμερα, με την παρουσίαση των έργων που υλοποιήθηκαν από το Τοπικό Πρόγραμμα Κ.Π. LEADER+ «Οικοανάπτυξη Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου» για την περίοδο 2002-2008, συνολικού προϋπολογισμού 9.268.120,44 Ευρώ, όπως: Δημιουργία και βελτίωση υποδομών διανυκτέρευσης και εστίασης, Επισκέψιμα αγροκτήματα, Τοπικά κέντρα οργάνωσης και προώθησης αγροτικού τουρισμού, Βιοτεχνικές μονάδες, Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής, Αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και χώρων, Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής εξυπηρέτησης, Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων, Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Το αύριο με την παρουσίαση του σχεδιασμού και του προγραμματισμού που αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013, με έμφαση στη διεύρυνση της περιοχής παρέμβασης στην Ανατολική Πελοπόννησο, η οποία προέκυψε μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα διαβουλεύσεων με τους τοπικούς φορείς.
Βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, ο Κεντρικός Θεματικός ‘Αξονας Στρατηγικής της αναπτυξιακής προσπάθειας του Τοπικού Προγράμματος LEADER της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013 είναι: «Ανατολική Πελοπόννησος – Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία».
Η στρατηγική της οικοανάπτυξης, όπως αυτή εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER+, έδωσε συγκεκριμένα ποιοτικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων στην περιοχή. Η περαιτέρω ενίσχυση των πετυχημένων πρακτικών με την ενσωμάτωση σε αυτές, ως βασικών παραμέτρων, των στοιχείων μεθοδολογικής και τεχνολογικής καινοτομίας, θα δημιουργήσει τη γέφυρα από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία την οποία θα επιδιώξει να διασχίσει η περιοχή μέσω του Τοπικού Προγράμματος LEADER της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

Οι ενότητες που θα αναπτυχθούν από τους εισηγητές κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αφορούν:
Ναύπλιο, «Αίθουσα Βουλευτικού», 11/12/2008, ώρα 09.30 π.μ.: Περιβάλλον και Ανάπτυξη.
Λεωνίδιο, «Αίθουσα Δημαρχείου», 11 /12/2008, ώρα 18.00 μ.μ.: Αγροτουρισμός.
Μονεμβάσια, «Συνεδριακός χώρος Lazareto», 13/12/2008, ώρα 09.30 μ.μ.: Επιχειρηματικότητα-Οικοανάπτυξη-Καινοτομία.

Η διαδρομή Ναύπλιο – Λεωνίδιο – Μονεμβάσια περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις σε χαρακτηριστικές επενδύσεις του προγράμματος όπως ξενώνες, μονάδες τυποποίησης τοπικών προϊόντων, εργαστήρια, νερόμυλους, καθώς και ελαιογνωσία και οινογνωσία σε επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Τσιγκούνης Δημήτριος, Δήμαρχος Λεωνιδίου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούν την τοπική κοινωνία να παρακολουθήσει τις πολύ ενδιαφέρουσες ενότητες του συνεδρίου.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Επισυναπτόμενα

Πρόγραμμα Συνεδρίου

|