Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 08/07/2022 και ώρα 19.00, στην έδρα της Εταιρείας, στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων αναφορικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4875/2021 (ΦΕΚ 250/Α/23-12-2021)

 

Συνημμένα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

|