Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση του ΕΠΑΛΘ με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΕ ΑΟΤΑ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους (δυνητικούς δικαιούχους) ότι δίνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1059/63/CLLD.31/ΕΤΘΑ/31-03-2022 Πρόσκλησης με τίτλο «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» έως την Τετάρτη 15-06-2022 και ώρα 15:00, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος.

|