Ενημέρωση για το Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας «Μαλβαζίας Μύθος» και Ερωτηματολόγιο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής

Το Σχέδιο Συνεργασίας «Μαλβαζίας Μύθος» αφορά την υλοποίηση μιας διακρατικής συνεργασίας με εταίρους ΟΤΔ από την Ιταλία (Gal del Ducato) και την Κροατία (LAG Central Istria), με Συντονίστρια ΟΤΔ την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αντικείμενο είναι η ανάδειξη και τη διάδοση του αμπελοοινικού πολιτισμού καθώς και η διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας των περιοχών με τα ποιοτικά τους προϊόντα που έχουν ποιότητα, φήμη αλλά, ταυτόχρονα, ιστορία και πολιτισμό, προσφέροντας έτσι στις περιοχές παραγωγής εργαλεία ανάπτυξης του γαστρονομικού, του οινικού και του πολιτιστικού τουρισμού.

Το σχέδιο, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD, υπομέτρο 19.3 του  Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, θα προσπαθήσει να καταγράψει τις ιστορίες και τους μύθους όλων των περιοχών παραγωγής οίνου Μαλβαζία, χτίζοντας έναν συνολικό μύθο για την ιστορία και τον πολιτισμό του Μαλβαζία με σύγχρονο τρόπο και ματιά, δημιουργώντας ένα νέο cultural brand όχι για το κρασί αλλά για τη μυθική διαδρομή του, για τη διαφορετική εμπειρία που προσφέρει κάθε περιοχή παραγωγής, για την πολιτιστική αξία των «Δρόμων κρασιού του Μαλβαζία».

Συνοπτικά οι τοπικές δράσεις που προβλέπεται να υλοποιήσει η  ΟΤΔ Πάρνωνα στο πλαίσιο του σχεδίου είναι οι εξής:

  • Δράσεις επιμόρφωσης και προβολής-δικτύωσης
  • Φεστιβάλ Malvasia στην Μονεμβασία
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδηλώσεις στις περιοχές εταίρων και μη
  • Εκπαιδευτικές περιηγήσεις εξοικείωσης (fam trip) για δημοσιογράφους στους τομείς οίνου/ γαστρονομίας/ τουρισμού

Στο πλαίσιο καταγραφής του ειδικότερου ενδιαφέροντος των εμπλεκόμενων συμμετεχόντων στις δράσεις του σχεδίου όπως είναι εκπρόσωποι τοπικών φορέων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και σχετικών αναπτυξιακών φορέων, επαγγελματίες της οινοπαραγωγής, της γαστρονομίας και του τουρισμού, μέλη τοπικών κοινοτήτων, μέλη επιστημονικής κοινότητας περί αμπελουργίας και οινολογίας, έχει εκπονηθεί σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Τμήμα Προβολής και Συνεργασιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα (email: akodella@parnonas.gr , ikalaver@parnonas.gr ) μέχρι 4/4/2022.

 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

 

|