Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμων και γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME)

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME). έχει ανάγκη να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων και γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του παραρτήματος της στην πόλη της Τρίπολης Γι’ αυτό το λόγο, καλείστε να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια αναλώσιμων και γραφικής ύλης περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • 5 κουτιά στυλό τύπου gel μπλε χρώματος
 • 5 κουτιά στυλό τύπου gel κόκκινου χρώματος
 • 5 κουτιά στυλό τύπου gel μαύρου χρώματος
 • 3 κουτιά στυλό τύπου gel πράσινου χρώματος
 • 30 ανταλλακτικά τύπου gel μπλε χρώματος
 • 5 κουτιά μολύβια κλασικά (12 τμχ το κουτί)
 • 30 μαρκαδόρους υπογράμμισης κίτρινου χρώματος
 • 30 πακέτα διαχωριστικά χρωματιστά (χαρτόνι)
 • 100 δεσμίδες φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4
 • 30 διορθωτικές ταινίες
 • 50 μαύρα κλασέρ χωρητικότητας 600 φύλλων
 • 50 μπορντό κλασέρ χωρητικότητας 600 φύλλων
 • 60 φάκελοι με αυτιά και λάστιχο
 • 100 ντοσιέ πλαστικό με έλασμα
 • 10 πακέτα (100 τμχ) συνδετήρες μεταλλικοί Νο 3
 • 30 φακέλους αλληλογραφίας 23×32 mm (Α4)
 • 20 φάκελους αλληλογραφίας 16x23mm (Α3)
 • 50 φακέλους αλληλογραφίας 11x23mm
 • 20 μπλοκ σημειώσεων Α4 (με εξώφυλλο)
 • 3 κουτιά (30 τμχ) σύρματα συρραπτικό 23/14 mm (1000 συρματάκια/τεμάχιο)
 • 3 κουτιά (30 τμχ) σύρματα συρραπτικό 23/8 mm (1000 συρματάκια/τεμάχιο)
 • 3 κουτιά (30 τμχ) σύρματα συρραπτικό 24/6 (126) mm (1000 συρματάκια/τεμάχιο)
 • 3 κουτιά (30 τμχ) σύρματα συρραπτικό Νο 64 (2000 συρματάκια/τεμάχιο)
 • 5 ημερολογιακές ατζέντες 2022
 • 5 τμχ τετράδια σπιράλ 2 θεμάτων

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά, έως την Τρίτη 11/01/2022 και ώρα 16:00, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dlagou@parnonas-estia.gr στην οποία επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:
Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Στην προσφορά που θα κατατεθεί θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς της.

Προσφορές οικονομικών φορέων που δε προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Διαδικασία Προμήθειας:
Απευθείας Ανάθεση υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές της προμήθειας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:
Ανώτερο ποσό της προσφοράς για την παραπάνω προμήθεια, ορίζεται το ποσό των 1.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Πληροφορίες:
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Δήμητρα Λαγού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τηλ. 2712 711181 και στο email: dlagou@parnonas-estia.gr.

 

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, με τις προδιαγραφές των αιτούμενων προϊόντων σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|