Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση αλουμινοκατακευαστικών υλικών σε μισθωμένα διαμερίσματα στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME)

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. έχει ανάγκη να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση αλουμινοκατακευαστικών υλικών σε δεκαπέντε (15) μισθωμένα διαμερίσματα στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME). Γι’ αυτό το λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στις σιδηροκατασκευές και στα αλουμίνια, να υποβάλει οικονομική προσφορά.

Αναλυτικά, οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 1. Την προμήθεια των παρακάτω:
  • Ταμπακιέρα ρολού μπαλκονόπορτας: 1 τμχ
  • Παντζουρόβεργα: 1 τμχ
  • Σίτα κάθετης κίνησης διαστάσεων 94 χ 1,31: 1 τμχ
  • Σίτα κάθετης κίνησης πορτών (διαστάσεων 2*1,29 χ 2,12 & 2*1,37 χ 2,00): 4 τμχ
  • Σίτα – Πανί σε πλαίσιο αλουμινίου διαστάσεων 1,20 χ 2,20: 3 τμχ
  • Σίτα – Πανί σε πλαίσιο αλουμινίου διαστάσεων 1,30 χ 1,20: 2 τμχ
  • Σίτα- Πανί μπάνιου διαστάσεων 80 χ 60: 1 τμχ
  • Ράουλα συρόμενης πόρτας: 1 τμχ
  • Στήριγμα παντζουριού: 1 τμχ
  • Χερούλι τζαμιού ξύλινου: 1 τμχ
  • Μηχανισμός καρέ τζαμιού ξύλινου: 1 τμχ
  • Ιμάντας ρολού ξύλινου κουφώματος: 1 τμχ
  • Πόμολο ανοιγόμενης πόρτας: 1 τμχ
  • Σύρτης δίφυλλου παντζουριού: 1 τμχ
  • Κλειδαριά κουτιαστή: 1 τμχ
  • Σίτα κάθετης κίνησης παραθύρου διαστάσεων (1,27 χ 1,33 & 1,20 χ 1,309: 2 τμχ
  • Σίτα κάθετης κίνησης πόρτας διαστάσεων (1,27 χ 2,29 & 1,10 χ 2,30): 2 τμχ
  • Σύρτης ανοιγόμενης πόρτας: 1 τμχ
  • Σπανιολέτα συρόμενης πόρτας: 1 τμχ
  • Ιμάντας ρολού: 1 τμχ
  • Ρουλεμάν άξονας ρολού: 1 τμχ
  • Γρύλος ξύλινου κουφώματος: 2 τμχ
  • Μεντεσέδες ντουλάπας: 1 τμχ
  • Κλειδαριά συρόμενης πόρτας παλαιού τύπου: 1 τμχ
  • Κοντάρι μανιβέλας ρολού: 1 τμχ
  • Ασφάλεια συρόμενου παντζουριού: 1 τμχ
  • Χερούλι παραθύρου αλουμινίου: 1 τμχ
  • Κλειδαριά συρόμενου παντζουριού: 2 τμχ
 2. Το κόστος της εργασίας για την τοποθέτηση των ανωτέρω να συμπεριλαμβάνεται στις τιμές τους.

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την Παρασκευή 10/12/2021 και ώρα 16:00, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dlagou@parnonas-estia.gr στην οποία επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:
Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Προμήθειας:
Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι απαιτήσεις, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:
Ανώτερο ποσό της προσφοράς για την παραπάνω προμήθεια, ορίζεται το ποσό των 1.600,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Δήμητρα Λαγού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τηλ. 2712 711181 και στο email: dlagou@parnonas-estia.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|