Περιγραφή

Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης με τίτλο: “Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της Οικοανάπτυξης στην Ανατολική Αρκαδία”, έχει ενταχθεί στο Μέτρο 5.2 “ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ” του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 25% από εθνικούς πόρους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των 486.938,00 €.
Συντονιστής φορέας του Σχεδίου είναι ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας.
Συντονιστής φυσικό πρόσωπο του Σχεδίου είναι ο κ. Άγγελος Καμπύλης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 11/03/2005 έως 31/12/2007.

Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης έχει στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και υλοποιείται στους Δήμους Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Τυρού, Τεγέας, Σκιρίτιδας και στην Κοινότητα Κοσμά.
Απευθύνεται άμεσα σε 50 ωφελούμενους άνεργους/ες και υποαπασχολούμενους/ες και έμμεσα στο σύνολο του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της περιοχής παρέμβασης του Σχεδίου (τοπικός πληθυσμός, επιχειρήσεις, φορείς).

Το Σχέδιο περιλαμβάνει τις παρακάτω Δράσεις:
Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση/ Φορέας Υλοποίησης: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.
Δικτύωση/ Φορέας Υλοποίησης: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.
Συμβουλευτική/ Φορέας Υλοποίησης: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.
Κατάρτιση/ Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
Απασχόληση/ Φορέας Υλοποίησης: ΟΑΕΔ

Αναλυτικά οι Δράσεις του Σχεδίου αφορούν:

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

-Διοργάνωση ημερίδων – συνεδρίων – ενημερωτικών συνεντήσεων
-Δημιοιυργία και διανομή ενημερωτικού υλικού
-Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και τα Μ.Μ.Ε.
-Συνεργασία με τοπικούς φορείς
-Συμμετοχή των φορέων σε εθνικά και διεθνή δίκτυα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

-Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
-Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
-Καλλιέργεια και ανάπτυξη υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων
-Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα
-Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας
-Υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας
-Παρακολούθηση των επωφελούμενων και κατά τη διάρκεια ένταξής τους στην αγορά εργασίας

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

-Δημιουργία web site
-Διοργάνωση workshops
-Βάση δεδομένων των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Σχέδιο
-Σύσταση τοπικού δικτύου για την απασχόληση

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η κατάρτιση περιλαμβάνει την υλοποίηση τριών προγραμμάτων κατάρισης από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας ως εξής:
-Οδηγοί Βουνού
-Παροχή υπηρεσιών στον αγροτουρισμό
-Τυποποίηση και προώθηση τοπικών προϊόντων

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η απασχόληση περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:
-Επιδότηση της απασχόλησης (Νέες Θέσεις Εργασίας): Αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων και οργανισμών για την πρόσληψη ανέργων σε θέσεις απασχόλησης πέραν των υφιστάμενων στην εν λόγω επιχείρηση – οργανισμό.
-Επιδότηση της αυτοαπασχόλησης (Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες): Σκοπός είναι η ενθάρρυνση, μέσω της επιδότησης, των ανέργων που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.
-Επιδότηση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE): Σκοπός είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και δεξιοτήτων που δίνουν περισσότερες ευκαιρίες για ένταξη στην αγορά εργασίας.

Επιχειρήσεις που μπορούν να απασχολήσουν τους ωφελούμενους είναι: οι μονάδες τυποποίησης, οι αγροτικές, αγροτουριστικές, οικοτουριστικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.
Η δημιουργία Επιχειρήσεων περιλαμβάνει: γραφεία οικοτουρισμού, επιχειρήσεις καταλυμάτων, επιχειρήσεις εστίασης, επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών στον αγροτουριστικό -οικοτουριστικό τομέα, κ.λ.π.

Οι ωφελούμενοι στην Απασχόληση ανέρχονται σε 45 άτομα.

|