Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων

Η Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (ΟΣΦ) είναι το όργανο που σχεδιάζει και υλοποιεί το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στα πλαίσια των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης.

Η Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (ΟΣΦ) για την υλοποίηση του Σχεδίου “Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της Οικοανάπτυξης στην Ανατολική Αρκαδία” αποτελείται από τους:

-Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

-Δήμο Τεγέας

-Δήμο Σκιρίτιδας

-Δήμο Τυρού

-Δήμο Λεωνιδίου

-Κοινότητα Κοσμά

-Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.

-Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αρκαδίας

-Οικονομικό Επιμελητήριο-Τμήμα Ντιοανατολικής Πελοποννήσου

-“Πελοπόννησος”-Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

-Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Πελοποννήσου

-Σωματείο Ιδιοκτητών Εκμεταλλευτών Τουριστικών Καταλυμάτων Αρκαδίας

-Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Αρκαδίας

-Ο.Α.Ε.Δ.

|