Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του παραρτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. έχει ανάγκη να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του παραρτήματός της Τεχνικής Υπηρεσίας και γι’ αυτό το λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο εμπόριο επίπλων να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω προμήθεια.

Ο εξοπλισμός που προτίθεται να προμηθευτεί, είναι ο παρακάτω:

 • Έξι (6) επαγγελματικά γραφεία
 • Έξι (6) μετόπες γραφείου
 • Δύο (2) διευθυντικά γραφεία

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Επαγγελματικό γραφείο

 • Διαστάσεις: 1200 Χ 800 Χ 730Hmm.
 • Επιφάνεια Εργασίας: 18mm
 • Υλικό Επιφάνειας: Μελαμίνη
 • Χρώμα: Φυσική Δρυος
 • Σκελετός: Μεταλλικός
 • Διαστάσεις Σκελετού: 45X45mm (2 ΠΛΑΙΣΙΑ «Π»)
 • Ρύθμιση Ύψους: Στα πόδια
 • Σύστημα για Οριζόντια Όδευση Καλωδίων: Nαι
 • Ποσότητα: 6 τμχ

Μετόπες Γραφείου

 • Διαστάσεις: 1000Χ300Χ18mm.
 • Υλικό: Μελαμίνη
 • Επιφάνεια: 18mm
 • Χρώμα: Φυσική Δρυος
 • Προσαρμογή: Μεταλλικοί Σύνδεσμοι
 • Ποσότητα: 6 τμχ
 • Διαστάσεις: 1700Χ900Χ730Ηmm.
 • Επιφάνεια Εργασίας: 38mm

Διευθυντικό Γραφείο Α

 • Υλικό Επιφάνειας: Μελαμίνη
 • Μετοπη: 22mm
 • Χρώμα: Φυσική Δρυος
 • Πέλματα: Πλαϊνά Μεταλλικά με Ρεγουλατορους Ρύθμισης Ύψους.
 • Ποσότητα: 1 τμχ

Διευθυντικό Γραφείο Β

 • Διαστάσεις: 1600Χ800Χ730Ηmm.
 • Επιφάνεια Εργασίας: 38mm
 • Μετοπη: 22mm
 • Υλικό Μετοπής: MDF
 • Χρώμα Μετοπης: ΛΑΚΑ ΛΕΥΚΗ.
 • Πέλματα: Πλαϊνά Επιχρωμιωμένα Μεταλλικά με Ρεγουλατορους Ρύθμισης Ύψους.
 • Εξοδος Καλωδίων: Ναι
 • Ποσότητα: 1 τμχ

Την ευθύνη για τη μεταφορά και το μοντάρισμα του εξοπλισμού στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα την έχει ο «Ανάδοχος».
Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν:

 • Τεχνική προσφορά ή φυλλάδια και
 • Οικονομική προσφορά,

έως την Δευτέρα 15/11/2021 και ώρα 16:00, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση mpora.sofia@gmail.com στην οποία επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτερο ποσό της προσφοράς για την παραπάνω προμήθεια, ορίζεται το ποσό των 2.400,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα συναρμολόγησης και μεταφοράς μέχρι το παράρτημα της Εταιρείας στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου 2Α στην Τρίπολη).

Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Δήμητρα Λαγού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τηλ. 2712 711181 και στο email: dlagou@parnonasestia.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|