Ενημερωτικό/ Πληροφοριακό Υλικό

Σχέδιο Δράσης Αλιευτικού Τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δείτε ή κατεβάστε το Σχέδιο Δράσης Αλιευτικού Τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου σε pdf μορφή, εδώ.

 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο:

Δείτε ή κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο της δράσης σε pdf μορφή, εδώ.

 

|