Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας  Δ/νσης Τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου:

Ναυπλίου 57 Τρίπολη, Τ.Κ. 22132

Τηλ.: 2713 610171

email: tourismos@arcadia.gr

www.mythicalpeloponnese.gr

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Aναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.:

Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300

Τηλ.: 27570 22807

email: info@parnonas.gr

www.parnonas.gr

|