Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση διαμερισμάτων /οικιών στην Τρίπολη

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά για τη μίσθωση διαμερισμάτων/οικιών στην πόλη της Τρίπολης, με σκοπό την προσωρινή φιλοξενία αιτούντων άσυλο.

Τα διαμερίσματα θα πρέπει να ικανοποιούν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  • Να έχουν επαρκή χώρο διαβίωσης, ικανό να στεγάσει 6 άτομα, τα οποία θα μπορούν να εναλλάσσονται ανάλογα με την πορεία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου ή μετεγκατάστασης και να έχουν επιφάνεια κατά μέσο όρο 60 – 90 τ.μ.
  • Να βρίσκονται εντός της πόλης της Τρίπολης.
  • Να βρίσκονται σε τοποθεσία, η οποία θα διασφαλίζει την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές (νοσοκομείο, κοινωφελείς δομές, σούπερ-μάρκετ και αγορές αγαθών, στάση αστικής συγκοινωνίας).
  • Να διαθέτουν καλές συνθήκες υγιεινής, μπάνιο, φρέσκο και επαρκή αερισμό, φυσικό φωτισμό, πόσιμο νερό και σύνδεση με υποδομές αποχέτευσης.
  • Να διαθέτουν ή να υπάρχει πρόβλεψη για επαρκή θέρμανση, κλιματισμό και ζεστό νερό.
  • Να έχουν ή να αποκτήσουν εγκαίρως τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την ενοικίαση ακινήτων, όπως αυτά ορίζονται από το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, ενεργειακής απόδοσης).
  • Είναι επιθυμητή η πρόσβαση σε αυτά των ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα θα αναλάβει την πληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ και των κοινοχρήστων και την πλήρη αποκατάσταση τυχόν ζημιών που θα προκληθούν στα διαμερίσματα/οικίες, μετά το πέρας της σύμβασης. Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα διαρκεί από την υπογραφή του έως τις 31-12-2021, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξάντλησης του αριθμού αναζητούμενων κατοικιών σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησής του και για αυτό ενθαρρύνονται οι ιδιοκτήτες να τις υποβάλλουν το ταχύτερο δυνατόν.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 – 17:00 μ.μ. (τηλ. Επικοινωνίας 2712711181) ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας www.parnonas.gr.

 

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|