Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμων και γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στη Τρίπολη, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ο.Τ.Α. προκειμένου να προβεί σε προμήθεια αναλώσιμων και γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του παραρτήματος της στην Τρίπολη, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια αναλώσιμων και γραφικής ύλης περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • 5 κουτιά στυλό τύπου big μπλε χρώματος
 • 1 κουτί Στυλό τύπου gel μπλε χρώματος
 • 1 κουτί Στυλό τύπου gel κόκκινου χρώματος
 • 1 κουτί Στυλό τύπου gel πράσινου χρώματος
 • 1 κουτί τύπου gel μαύρου χρώματος
 • 1 κουτί μαρκαδόρους υπογράμμισης κίτρινου χρώματος
 • 20 δεσμίδες φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4
 • 2 πακέτα δεσμίδες φωτοαντιγραφικό αυτοκόλλητο χαρτί Α4
 • 1 κουτί διορθωτικές ταινίες
 • 20 πακέτα ζελατίνες (100 τμχ το πακέτο)
 • 5 τμχ μπλοκ σημειώσεων Α4 (με εξώφυλλο)
 • 1 κουτί κολλητικές ταινίες γραφείου
 • 2 κουτιά συνδετήρες μεταλλικούς Νο 4
 • 50 τμχ φακέλους αλληλογραφίας 11×23
 • 10 κύβους χαρτάκια σημειώσεων
 • 1 κουτί μολύβια
 • 5 τμχ μολυβοθήκες
 • 1 τμχ καλάθι αχρήστων
 • 5 πακέτα διαχωριστικά γκρι (με αρίθμηση 1-10)
 • 5 πακέτα διαχωριστικά γκρι (με αρίθμηση 1-31)
 • 5 πακέτα διαχωριστικά με αρίθμηση Α-Ω
 • 5 πακέτα διαχωριστικά χρωματιστά (χαρτόνι)
 • 5 πακέτα διαχωριστικά λευκά (χαρτόνι)
 • 1 κουτί Σύρματα συρραπτικού 64
 • 10 τμχ φάκελοι αυτιά με λάστιχο
 • 10 τμχ αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων 70 x 41 mm
 • 2 τμχ κόλλες στικ
 • 20 φάκελος με λάστιχα
 • 3 τμχ κομπιουτεράκι (αριθμομηχανή)

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την Παρασκευή 23/10/2020 και ώρα 16:00, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ.
 • Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις amanitara@parnonas.gr και dlagou@parnonas-estia.gr στις οποίες επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών, όπως περιγράφεται στον παραπάνω πίνακα.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτατο ποσό της προσφοράς για το σύνολο των ειδών, ορίζεται το ποσό των 320,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Αγγελική Μανιταρά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: amanitara@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

|