Ανακοίνωση Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. με αίσθημα ευθύνης προς την τοπική κοινωνία και με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων της και την προστασία της δημόσιας υγείας, λαμβάνει έκτακτα μέτρα προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού.

Τα μέτρα θα εφαρμοστούν στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. στο Λεωνίδιο (κεντρικά) και στην Τρίπολη (παράρτημα). Έτσι, από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και για τουλάχιστον τις επόμενες 3 εβδομάδες:

  • η εταιρεία ξεκινάει την εφαρμογή συστήματος απομακρυσμένης εργασίας.
  • τα γραφεία θα λειτουργούν με τον απολύτως απαραίτητο αριθμό εργαζομένων.

Παρακαλούμε τους πολίτες και τους συνεργάτες της εταιρείας να ΜΗΝ προσέρχονται στα γραφεία μας, παρά μόνο για τις απολύτως αναγκαίες και επείγουσες υποθέσεις.

Η εταιρεία μας διαθέτει όλα τα τεχνικά μέσα και  ξεκινάει άμεσα την εφαρμογή συστήματος απομακρυσμένης εργασίας έχοντας την δυνατότητα να παρέχει πληροφορίες ή διευκρινήσεις  απομακρυσμένα, χωρίς  την φυσική παρουσία των ενδιαφερόμενων.

Πληροφορίες που θα αφορούν σημαντικά νέα και διευκολύνουν την συνεργασία με όλους τους εργαζόμενους της Εταιρείας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της.

Οι πολίτες και οι συνεργάτες που θα θελήσουν επικοινωνήσουν με τα στελέχη της εταιρείας μας, μπορούν να το κάνουν ως εξής:

 

Για την έδρα της εταιρείας στο Λεωνίδιο  :

Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300

Τηλ: 27570-22807, 27570 22938

Fax: 27570-23230, 27570 22246

Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr

Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr

 

Για το Παράρτημα Εταιρείας στην Τρίπολη  (πρόγραμμα ESTIA)

Δ/νση: Αλεξάνδρου Σούτσου 2Α, 22132, Τρίπολη Αρκαδίας

Τηλ.: 271 271 1181

E-mail: info@parnonas-estia.gr

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος

|