Πώς η πρωτοβουλία CLLD της ΕΕ, δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους των αγροτικών περιοχών να βελτιώσουν τη ζωή και την περιοχή τους

Στο παρακάτω εξαιρετικό βίντεο, εξηγείται η πρωτοβουλία της ΕΕ “Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων” (ΤΑΠΤοΚ-CLLD) που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Το πρόγραμμα CLLD είναι μια bottom-up (από κάτω προς τα πάνω) προσέγγιση που στοχεύει σε πραγματικές και συγκεκριμένες ανάγκες, δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους αγροτικών περιοχών να έχουν λόγο στην τοπική ανάπτυξη και να αλλάζουν τις ατομικές ζωές προς το καλύτερο.

Μέσω  μιας ταινίας μικρού μήκους, όπου προβάλλονται οι ιστορίες τεσσάρων πολιτών της ΕΕ που ζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα (αστικά, αγροτικά, παράκτια) με διαφορετικά προβλήματα,  προβάλλεται στους θεατές πώς η ΕΕ βοηθά τους ντόπιους να βελτιώσουν τη ζωή τους.

Αυτό το βίντεο στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων των αγροτικών και αλιευτικών περιοχών, ώστε να έρθουν σε επαφή με τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), οι οποίες θα τους υποστηρίξουν στην υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου και θα τους εξασφαλίσουν χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών πόρων.

Αφιερώστε λίγα λεπτά για να παρακολουθήσετε το βίντεο. Οι υπότιτλοι είναι επίσης διαθέσιμοι στα γαλλικά, τα ισπανικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά και τα πολωνικά – απλά επιλέξτε μία από την καρτέλα “Ρυθμίσεις” του βίντεο, εάν θέλετε να αλλάξετε τους αγγλικούς υπότιτλους.

|