Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού εννιαθέσιου οχήματος (mini-van), στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ έχει ανάγκη να προβεί στον καθαρισμό του εννιαθέσιου οχήματος που έχει μισθώσει, στο πλαίσιο συνέχισης του Έργου «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», για το έτος 2020, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων). Γι’ αυτό το λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων, να υποβάλει οικονομική προσφορά για τον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό του οχήματος (mini-van).

Αναλυτικά, η παραπάνω υπηρεσία θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

 • Καθαρισμός κύριων επιφανειών & τροχών
 • Καθαρισμός παρμπρίζ
 • Φροντίδα υαλοκαθαριστήρων
 • Προστασία Χρώματος

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

 • Καθαρισμός παρμπρίζ & τζαμιών εσωτερικά
 • Καθαρισμός καθισμάτων και ταπετσαριών
 • Καθαρισμός δερμάτινων επιφανειών
 • Καθαρισμός ταμπλό
 • Καθαρισμός εξαερισμού
 • Καθαρισμός ουρανού
 • Καθαρισμός σε πατάκια και πεντάλ
 • Άδειασμα σταχτοδοχείου
 • Για τον καθαρισμό του εννιαθέσιου οχήματος (mini-van) τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ειδικά προϊόντα καθαρισμού & συντήρησης αυτοκινήτου καθώς και ηλεκτρική σκούπα δυνατής ισχύος στο εσωτερικό του οχήματος και των καθισμάτων. Η συχνότητα του καθαρισμού θα είναι κάθε 15 ήμερες.
  Ο αριθμός των εφαρμογών πλυσίματος είναι εικοσιτρία (23) και θα πραγματοποιηθούν από 15-01-2020 έως 31-12-2020.
  Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, έως την Δευτέρα 13/01/2020, ως εξής:
 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 8:00 π.μ. – 16:00 μ.μ.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις amanitara@parnonas.gr και dlagou@parnonas-estia.gr στις οποίες επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:
Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:
Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές της υπηρεσίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:
Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Πληροφορίες:
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Αγγελική Μανιταρά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email:
amanitara@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.
Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|