Το «Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη» μοιράζεται πρακτικές που προωθούν την ένταξη και τη συνύπαρξη σε τοπικό επίπεδο

Σε μια καινούρια έκδοση συγκεντρώνονται θετικές πρακτικές κοινωνικής ένταξης του προ από δήμους της Ελλάδας για την ένταξη του προσφυγικού πληθυσμού στις κοινωνίες υποδοχής και την αρμονική συνύπαρξη. Η πρωτοβουλία χαρτογράφησης εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του «Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη» και υλοποιήθηκε από δήμους – μέλη του Δικτύου με την τεχνική υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Durable Solutions for Migrants in Greece’.

Συγκεκριμένα, οι δήμοι Αθηναίων, Ηρακλείου Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Λαρισαίων, Λεβαδέων, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Τρίπολης, μοιράζονται 16 καλές και υποσχόμενες πρακτικές που καλύπτουν διαφορετικές πτυχές της κοινωνικής ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού.

Στόχος της συλλογής καλών πρακτικών είναι να δοθεί η ευκαιρία σε φορείς λήψης αποφάσεων, οργανώσεις και στο γενικότερο κοινό να γνωρίσουν πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν σε δήμους του Δικτύου Πόλεων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στις πόλεις τους. Παράλληλα, η καταγραφή αυτή είναι χρήσιμη για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειρίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των δήμων του Δικτύου αλλά και άλλων δήμων – ανεξαρτήτως μεγέθους – που υποδέχονται ή θα υποδεχθούν προσφυγικό πληθυσμό.

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης χαρτογράφησης, οι πρακτικές περιλαμβάνουν όχι μόνο «καλές» αλλά και «υποσχόμενες ή αναδυόμενες πρακτικές» και εμπειρίες στον τομέα της ένταξης μεταναστών/τριών και προσφύγων σε τοπικό επίπεδο. Οι πρωτοβουλίες αυτές καταγράφονται από τους ίδιους τους δήμους ως ωφέλιμες για την τοπική κοινωνία και την κοινωνική συνοχή. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που, ενώ ορισμένες εξ αυτών, δεν έχουν δοκιμαστεί αρκετά, υπάρχει δυνατότητα να εξελιχθούν και να βελτιωθούν στο μέλλον. Επιπλέον, οι πρακτικές αυτές μπορούν να αναπαραχθούν εφόσον προσαρμοστούν στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες και ανάγκες.

Λίγα λόγια για το Δίκτυο Πόλεων:

 Το «Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη» είναι ένα δίκτυο δήμων, που συνεργάζονται με στόχο την οργάνωση και υλοποίηση συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων και μεταναστών και της κοινωνικής συνοχής. Συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2018 στη βάση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, στο οποίο μέχρι σήμερα έχουν προσχωρήσει συνολικά 13 δήμοι. Το μνημόνιο θέτει τις βάσεις ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών στους τομείς της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, της ενδυνάμωσης υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού, της ανάπτυξης πολιτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, της συμμετοχής σε προτάσεις χρηματοδότησης και της υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων από κοινού.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 στο «Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη» συμμετέχουν οι δήμοι Αθηναίων, Αγίου Δημητρίου, Ηρακλείου Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, Καρδίτσας, Λαρισαίων, Λεβαδέων, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Πειραιώς, Τήλου, Τρικκαίων και Τρίπολης.

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο των καλών πρακτικών για την ένταξη του προσφυγικού πληθυσμού στην Ελλάδα από τους Δήμους του “Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη”, πατήστε εδώ.

|