Το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο, απαιτεί μια πραγματική Αγροτική Ατζέντα για την Ευρώπη

Το τέταρτο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο (ERP) πραγματοποιήθηκε στο Candás της Αστούριας, από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου του 2019.

Συμμετείχαν 335 εκπρόσωποι που εκπροσωπούσαν 38 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι της υπαίθρου, εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ερευνητές, εθνικοί κυβερνητικοί και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το συγκεκριμένο (συνέδριο) προηγήθηκε, το 2ο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο Νεολαίας ERYP – από 4 έως 6 Νοεμβρίου – στο οποίο συγκεντρώθηκαν 70 νέοι, εκπρόσωποι από 14 χώρες, για να μοιραστούν την άποψή τους για την αγροτική ζωή. Το 2ο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο Νεολαίας εξέδωσε Διακήρυξη με 10 προσκλήσεις για δράση αναφορικά με τις πιο επείγουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι Ευρωπαίοι. Μέσα από αυτά τα πολύ διαδραστικά και «πολύχρωμα» γεγονότα, πολλές εμπνευσμένες ομιλίες, εργαστήρια, επιτόπιες επισκέψεις, αγορές, φάνηκε η θετική ενέργεια, οι ιδέες και το πάθος των ανθρώπων της υπαίθρου και των οργανώσεών τους.

Το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο είναι μια μοναδική και δυναμική συνεργασία μεταξύ 41 εθνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και 6 πανευρωπαϊκών αγροτικών δικτύων, που όλοι εργάζονται για τους αγροτικούς πληθυσμούς. Η εταιρική σχέση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ευρύτερης Ευρώπης, από την Ισλανδία έως την Τουρκία και από την Πορτογαλία έως την Ουκρανία, με μια εκτεταμένη τοπική συμμετοχή που εργάζεται για ζητήματα χωριών και κοινοτήτων.

Οι συμμετέχοντες στο τέταρτο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο συμφώνησαν πάνω στη Διακήρυξη των Ανθρώπων της Αγροτικής Υπαίθρου του Candas,  της Asturias, στις 9 Νοεμβρίου, έπειτα από συζητήσεις για τις πραγματικές «μεγατάσεις». Ποιο είναι το πολιτικό και οικονομικό τίμημα για εξόδους, αποχωρήσεις και τον αυξανόμενο λαϊκισμό; Είναι οι εθνικές κυβερνήσεις και η Ε.Ε., πολύ προσκολλημένες σε επεκτατικές σκέψεις, συνδυασμένες  με  μία κυρίαρχη αστική Ατζέντα; Είναι η τομεακή σκέψη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η χρηματοδότηση η βέλτιστη λύση για τις αγροτικές κοινότητες και την οικονομία;

Η Διακήρυξη προτείνει να εργαστούμε μαζί σε μια σύμπραξη για μια «πραγματική» Αγροτική Ατζέντα για το 2021-2027, αναγνωρίζοντας την κρίσιμη σημασία των αγροτικών περιοχών, ανοίγοντας το δρόμο για ευέλικτες, αποκεντρωμένες, εδαφικές και τοπικές λύσεις, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνεργάζονται για το κοινό καλό. Τα στρατηγικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά σχέδια, θα λαμβάνουν υπόψη την πληθώρα των αγροτικών πραγματικοτήτων, ακόμη και αυτών που βρίσκονται σε πτωτική πορεία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε καλύτερα στις υπάρχουσες και προσεχείς προκλήσεις, όπως η γήρανση, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η μετανάστευση, η αποχώριση, η διασφάλιση της τροφής, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή. Οι νέες τεχνολογίες και οι ταχύτερες συνδέσεις φέρνουν ευκαιρίες, αλλά αυτές είναι και θα είναι άνισες στην Ευρώπη.

Μιλώντας στο 4ο ERP, ο Mihail Dumitru, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστήριξε την αξία του ERP, που έφερε μαζί τόσες πολλές χώρες και ανθρώπους απ’ όλη την Ευρώπη, με ένα κοινό πάθος για τη διατήρηση των αγροτικών μας περιοχών. Η νέα Επιτροπή για το 2019-2024, έχει ως αποστολή “να αναπτύξει ένα νέο μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές και να διασφαλίσει ότι, οι ανάγκες των αγροτικών περιοχών θα ληφθούν υπόψη στα εθνικά Στρατηγικά Σχέδια στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ”.

Οι εταίροι του ERP, θα εργαστούν τώρα για να εξασφαλίσουν ότι, οι φωνές και τα μηνύματα της 4ης Συνόδου του ERP, θα ακουστούν στους διαδρόμους της εξουσίας στις Βρυξέλλες και επίσης στις εθνικές κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Συμμετοχή στο 4ο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο

6 – 9 Νοεμβρίου 2019 – Candas, Asturias, Ισπανία

Το 4o Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο διοργανώθηκε μεταξύ 6 – 9 Νοεμβρίου 2019 στο Candas, της Asturias (Ισπανία) σε συνεργασία με 3 δίκτυα: ELARD, PREPARE και ERCA. Την διοργάνωση είχε ο φορέας: Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER) και συμμετείχαν 335 εκπρόσωποι από 38 ευρωπαϊκές χώρες.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε πολύ σημαντικά εργαστήρια (workshops), παρουσιάσεις εκπροσώπων φορέων αλλά και πολιτικών εκπροσώπων, καθώς και επιτόπιες επισκέψεις σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, τοπικά μουσεία, αγροτικές μονάδες, ιχθυόσκαλες, κοινωφελείς οργανώσεις κ.α.

Οι συμμετέχοντες στο τέταρτο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο συμφώνησαν πάνω στη Διακήρυξη των Ανθρώπων της Αγροτικής Υπαίθρου του Candas,  της Asturias, στις 9 Νοεμβρίου, η οποία προτείνει να εργαστούμε μαζί σε μια σύμπραξη για μια «πραγματική» Αγροτική Ατζέντα για το 2021-2027, αναγνωρίζοντας την κρίσιμη σημασία των αγροτικών περιοχών, ανοίγοντας το δρόμο για ευέλικτες, αποκεντρωμένες, εδαφικές και τοπικές λύσεις, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνεργάζονται για το κοινό καλό.

Η νέα Επιτροπή για το 2019-2024, έχει ως αποστολή “να αναπτύξει ένα νέο μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές και να διασφαλίσει ότι, οι ανάγκες των αγροτικών περιοχών θα ληφθούν υπόψη στα εθνικά Στρατηγικά Σχέδια στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ”.

Στο 4o Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο συμμετείχαν ως εκπρόσωποι του Ελληνικού Δικτύου LEADER/ CLLD ΟΤΔ: η Γεν. Δ/ντρια – Συντονίστρια LEADER/ CLLD, της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., κα. Ηρώ Τσιμπρή, και η κα. Έλενα Λαμπροπούλου, υπεύθυνη συνεργασιών της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και Μέλος της «ομάδας εργασίας 5 εξωστρέφειας του Ελληνικού Δικτύου LEADER/ CLLD ΟΤΔ».

Στο πλαίσιο των εργασιών – εκδηλώσεων του 4ου Αγροτικού Κοινοβουλίου, οργανώθηκε επίσης και μια στην ανοιχτή έκθεση με τίτλο «Διαπολιτισμικές Δραστηριότητες», στην οποία συμμετείχε με περίπτερο το Ελληνικό Δίκτυο  LEADER/ CLLD ΟΤΔ και στο οποίο παρουσιάστηκε κολάζ από υλικό που είχε συλλεχθεί από Ελληνικές ΟΤΔ καθώς και σχετικά φυλλάδια, λευκώματα κ.α.

Ιστιότοποι του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Κοινοβουλίου:  www.europeanruralparliament.com and www.erp2019.eu

Το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο χρηματοδοτείται εν μέρη από το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

 

|