Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε έξι (6) μισθωμένα διαμερίσματα στη πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli” («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προκειμένου να προβεί στην καθαριότητα έξι (6) μισθωμένων διαμερισμάτων στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων), καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες καθαρισμού να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία.

Αναλυτικά, το αντικείμενο της υπηρεσίας περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Απομάκρυνση συσκευασιών και λοιπών απορριμμάτων
 • Καθαρισμός και τρίψιμο των τοίχων για απομάκρυνση ρύπων που δημιουργήθηκαν από υγρασία.
 • Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων
 • Καθαρισμός πορτών
 • Καθαρισμός ντουλαπιών-ντουλάπες δωματίων
 • Ξεσκόνισμα επίπλων
 • Καθαρισμός καλοριφέρ
 • Καθαρισμός διακοπτών

Χώρος μπάνιου:

 • Καθαρισμός πλακιδίων
 • Καθαρισμός λεκάνης
 • Καθαρισμός μπανιέρας
 • Καθαρισμός καθρεπτών
 • Καθαρισμός νιπτήρα

Χώρος κουζίνας:

 • Καθαρισμός πλακιδίων
 • Καθαρισμό ηλεκτρικών συσκευών
 • Καθαρισμό τραπεζιών και καρεκλών

Εξωτερικοί χώροι:

 • Μπαλκόνια, παντζούρια
 • Καθαρισμός τζαμιών

Η ολοκλήρωση της καθαριότητας των έξι (6) διαμερισμάτων θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα δοθεί από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα και όλα τα υλικά και απορρυπαντικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν θα συμπεριλαμβάνονται στην υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, έως την Παρασκευή 25/10/2019, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση amanitara@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:
Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:
Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές της υπηρεσίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτερο ποσό της προσφοράς για την παραπάνω υπηρεσία, ορίζεται το ποσό των 65,00€/ανά διαμέρισμα μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πληροφορίες:
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Αγγελική Μανιταρά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: amanitara@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|