Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στη Τρίπολη, στο πλαίσιο του Έργου «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli” («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ προκειμένου να προβεί σε προμήθεια εξοπλισμού γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του παραρτήματός της, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli”(«Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων), καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο εμπόριο επίπλων να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω προμήθεια.

Ο εξοπλισμός που προτίθεται να προμηθευτεί, είναι ο παρακάτω:

  • 10 καρέκλες επισκέπτη
  • 2 διευθυντικά γραφεία με γωνία συνδέσεως
  • 3 επαγγελματικά γραφεία
  • 4 συρταριέρες τροχήλατες

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Ελάχιστες προδιαγραφές εξοπλισμού:

Kαρέκλες επισκέπτη

Τύπος: Μεταλλικός επιχρωμιωμένος σκελετός για αντοχή στο βάρος και στο χρόνο.

Υλικό: Επένδυση με τεχνόδερμα υψηλής ποιότητας που παρέχει ανθεκτικότητα αλλά και δυνατότητα του εύκολου καθαρισμού

Βάση καθίσματος: να φέρει προστατευτικά πλαστικά καλύμματα για την προστασία του πατώματος από φθορές.

Ποσότητα: 10 τμχ
Χρώμα: Black

Διευθυντικό Γραφείο Διαστάσεις: 73 x 120 x 80

Πάχος: 25mm

Σχήμα: Ίσιο

Ποσότητα: 2τμχ

Χρώμα: White

Γωνία συνδέσεως Διαστάσεις: 80 x 80

Πάχος: 25mm

Ποσότητα: 1τμχ

Χρώμα: White

Επαγγελματικό γραφείο Διαστάσεις: 73 x 140 x 80

Πάχος: 25mm

Σχήμα: Ίσιο

Ποσότητα: 3τμχ

Χρώμα: Oak ή Rustic

Συρταριέρα τροχήλατη 3συρτ. / drawers με κλειδαριά with lock

Διαστάσεις: 59 x 42 x 57

Ποσότητα: 4τμχ

Χρώμα: Oak ή Rustic ή White

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, έως την Παρασκευή 22/11/2019 και ώρα 16:00, ως εξής:

  • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
  • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις amanitara@parnonas.gr και dlagou@parnonas-estia.gr στις οποίες επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:
Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Προμήθειας:
Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:
Ανώτερο ποσό της προσφοράς για το σύνολο του εξοπλισμού, ορίζεται το ποσό των 1.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πληροφορίες:
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Αγγελική Μανιταρά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τηλ. 27570 22807-8 και στο email: amanitara@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το αρχείο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

|