Δημοσίευση πρόκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. στην αρ. 21/12-11-2019 συνεδρίασή του ενέκρινε την Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 09/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

|