Συνάντηση εργασίας των εταίρων του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας LEADER/CLLD «Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός» στις 12&13 Σεπτεμβρίου 2019, στην Αίγινα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα και το Δίκτυο Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής διοργανώνουν διήμερη συνάντηση εργασίας των εταίρων του Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός» στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD, υπομέτρο 19.3 του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου 2019 στην Αίγινα (συνεδριακή αίθουσα  Ξενοδοχείου Δανάη).

Οι 26 Ομάδες Τοπικής Δράσης από όλη σχεδόν την Ελλάδα με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Πάρνωνα θα συνεργαστούν για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου, το οποίο αποτελεί συνέχεια του έργου που υλοποιήθηκε κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, με στόχο την ανάδειξη του ελληνικού γαστρονομικού πολιτισμού μέσω της προβολής των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων της παραδοσιακής και σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας.

Την έναρξη της συνάντησης θα κηρύξει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κος Κωνσταντίνος Σκρέκας την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου.

Κατά την ανάπτυξη των θεμάτων θα γίνει ειδική παρουσίαση του «Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων» που συστάθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο με τη συμμετοχή Αναπτυξιακών Εταιρειών, Δήμων και λοιπών επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, και το οποίο θα αποτελέσει βασικό μοχλό υλοποίησης των δράσεων για την ανάδειξη και προώθηση της γαστρονομικής μας παράδοσης.

Λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχία του Σχεδίου της προηγουμένης περιόδου το οποίο τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός».

Πρόγραμμα Εργασιών

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019
 • Γενικός συντονισμός εκδήλωσης: κ. Παναγιώτης Πάτρας, ειδικός συνεργάτης του «Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής»
 • Γραμματεία / εγγραφή συμμετεχόντων: Ιβάνα Κάλαβερ, Ελένη Γενικαλιώτη

 

13:30-13:45 Προσέλευση – εγγραφή συμμετεχόντων
13:45-14:15 Kαλωσόρισμα – Χαιρετισμοί

Συντονισμός: Ευστράτιος Χαρχαλάκης, Μαρίνης Μπερέτσος, Παναγιώτης Πάτρας

 • κ. Γιάννης Ζορμπάς, Δήμαρχος Αίγινας
 • κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, Δήμαρχος Κυθήρων και Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER/CLLD «Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής»
 • κ. Δημήτριος Μούρτζης, Πρόεδρος του «Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής»
14:15-15:00 Άνοιγμα των εργασιών του διημέρου

Συντονισμός: Ευστράτιος Χαρχαλάκης, Γιάννης Ζορμπάς, Παναγιώτης Πάτρας

 • κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (υπεύθυνος για την ΚΑΠ)
 • Σύντομη συζήτηση εκπροσώπων φορέων με τον Υφυπουργό
 • Χαιρετισμοί από εκπροσώπους των Διαχειριστικών Αρχών του Υπ.Α.Α.Τ.
 • Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου LEADER κ. Μιχάλη Σκορδά, Γεν. Δ/ντή Αναπτυξιακής Καβάλας ΑΕ
15:00-16:00 Ελαφρύ γεύμα / Διάλειμμα καφέ
16:00-16:30 Οργανωτικές και διοικητικές εξελίξεις της ΑΜΚΕ «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων»

Συντονισμός: Παναγιώτης Πάτρας

 • κ. Μαρίνης Μπερέτσος, Διαχειριστής-Μέλος του ΔΣ της ΑΜΚΕ «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων»
16:30-17:00 Καθορισμός του εταιρικού σχήματος του Σχεδίου Συνεργασίας

Συντονισμός:  Παναγιώτης Πάτρας, Ιβάνα Κάλαβερ, Σωτήρης Μπόλης

Παρουσίαση των εταίρων και οριστικοποίηση του εταιρικού σχήματος.

17:00-17:45 Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας «Ελλήνων Γεύσεις Εκλεκτές ΙΙ»

Συντονισμός:  Παναγιώτης Πάτρας, Μαρίνης Μπερέτσος, Σωτήρης Μπόλης

κ. Σωτήρης Μπόλης, σύμβουλος τοπικής ανάπτυξης /συνεργάτης Αναπτυξιακής Πάρνωνα ΑΑΕ ΟΤΑ

 • Αναφορά στα αποτελέσματα της προηγουμένης εφαρμογής του Σχεδίου
 • Το νέο Σχέδιο Συνεργασίας: Φιλοσοφία και στόχοι, προτεινόμενες δράσεις, χρηματοδοτικά στοιχεία, προϋπολογισμός.
 • Δράσεις Σχεδίου Συνεργασίας: κοινές και τοπικές δράσεις.
17:45-18:00 Διάλειμμα καφέ
18:00-19:30 Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας «Ελλήνων Γεύσεις Εκλεκτές ΙΙ»

Συντονισμός: Παναγιώτης Πάτρας, Μαρίνης Μπερέτσος, Σωτήρης Μπόλης

 • Συζήτηση μεταξύ των εταίρων για τις προτεινόμενες δράσεις και τον προϋπολογισμό.
 • Προτάσεις από εταίρους για τις κοινές δράσεις και τις δράσεις τοπικού χαρακτήρα και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
19:30-19:45 Κλείσιμο των εργασιών της πρώτης ημέρας – ελεύθερο πρόγραμμα

 • κ. Παναγιώτης Πάτρας, ειδικός συνεργάτης του «Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής».

 

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

 

09:30-10:00 Προσέλευση – εγγραφή συμμετεχόντων
10:00-11:30 Οριστικοποίηση του Σχεδίου Συνεργασίας

Συντονισμός: Παναγιώτης Πάτρας, Ιβάνα Κάλαβερ, Ελένη Γενικαλιώτη, Σωτήρης Μπόλης

 • Οριστικοποίηση των κοινών και των τοπικών δράσεων.
 • Οριστικοποίηση προϋπολογισμού των δράσεων.
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων του Σχεδίου.
11:30-12:00 Διάλειμμα καφέ
12:00-12:45 Συμφωνητικό Συνεργασίας των Εταίρων του σχεδίου

Συντονισμός: Παναγιώτης Πάτρας, Μαρίνης Μπερέτσος, Ιβάνα Κάλαβερ,

 • Παρουσίαση και συζήτηση επί του Συμφωνητικού Συνεργασίας.
 • Οριστική κατάρτιση / οριστικοποίηση του Συμφωνητικού Συνεργασίας.
12:45-13:00 Φάκελος υποβολής Σχεδίου Συνεργασίας

Συντονισμός: Παναγιώτης Πάτρας, Ιβάνα Κάλαβερ, Σωτήρης Μπόλης

 • Κατάρτιση Φακέλου Σχεδίου Συνεργασίας.
 • Υποβολή Φακέλου στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020.
13:00-13:30 Μεθοδολογία υλοποίησης

Συντονισμός: Παναγιώτης Πάτρας, Μαρίνης Μπερέτσος, Ιβάνα Κάλαβερ

 • Διαχειριστικό σχέδιο υλοποίησης.
 • Συζήτηση επί της μεθοδολογίας υλοποίησης του σχεδίου συνεργασίας.
13:30-14:00 Θέματα Διαχείρισης

Συντονισμός: Παναγιώτης Πάτρας, Μαρίνης Μπερέτσος, Ιβάνα Κάλαβερ

 • Ανταλλαγή απόψεων επί του σχεδίου ΥΑ υπομέτρου 19.3 αναφορικά με τα συνεχιζόμενα σχέδια συνεργασίας.
14:00-14:15 Συμπεράσματα & κλείσιμο των εργασιών της συνάντησης – αναχώρηση των συμμετεχόντων

• κ. Παναγιώτης Πάτρας, ειδικός συνεργάτης του «Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής».

 

Εκ του Γραφείου Δημοσιότητας και

Επικοινωνίας της Αναπτυξιακής Πάρνωνα

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το φυλλάδιο/προφίλ του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

|