Συμπληρωματική χρηματοδότηση 4,5 εκατ. Ευρώ για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην Ανατολική Πελοπόννησο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων κ. Σταύρο Αραχωβίτη

Συμπληρωματική χρηματοδότηση ύψους 4,5 εκατ. Στο Τοπικό Πρόγραμμα της Ανατολικής Πελοποννήσου εγκρίθηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Χαράλαμπος Λυσίκατος, Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας και ο πρόεδρος της Ε.Δ.Π κος Σπύρος Φλώρος εκ μέρους του Δ.Σ. και της Επιτροπής εκφράζουν δημόσια τις ευχαριστίες τους στον κ. Σταύρο Αραχωβίτη.

Με τον κ. Αραχωβίτη από την αρχή της βουλευτικής του θητείας οικοδομήθηκαν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης που οδήγησαν σε υποστήριξη όλων των ώριμων και τεκμηριωμένων θεμάτων της Εταιρείας. Ο Υπουργός γνωρίζει από πρώτο χέρι λόγω επαγγελματικής του ενασχόλησης στην υποστήριξη του αγροτικού τομέα από πολλά χρόνια το έργο που επιτελείται στη περιοχή με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις από τα Τοπικά Προγράμματα LEADER με σημαντικά οφέλη στην τοπική οικονομία, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στον τουρισμό, στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων κ.λπ.

Μετά τη παραπάνω έγκριση, θα εκδοθούν Αποφάσεις Ένταξης για 54 έργα συνολικού προϋπολογισμού 6.862.323,06 ευρώ. Ταυτόχρονα ολοκληρώνεται η πρόσκληση των ιδιωτικών επενδύσεων με καταληκτική ημερομηνία την 28η Αυγούστου 2019, όπου αναμένεται επίσης μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον και η Εταιρεία θα αιτηθεί νέα χρηματοδότηση. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD ανέρχεται πλέον στα 16.200.000,00 ευρώ.

Ο κ. Λυσίκατος με αφορμή την παραπάνω εξέλιξη εκφράζει επιπλέον τις ευχαριστίες του στους συναδέλφους Δημάρχους και άλλους μετόχους για την άριστη συνεργασία, στα μέλη της Επιτροπής διαχείρισης του Προγράμματος και στον πρόεδρο της κ. Σπυρίδωνα Φλώρο, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πολύ καλή συνεργασία, στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 για την άμεση εξέταση και έγκριση του αιτήματος και τέλος, στον Γενικό Διευθυντή, τα στελέχη και το προσωπικό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα, οι οποίοι με τη δουλειά τους έχουν φέρει την Εταιρεία στη πρώτη γραμμή στη διαχείριση Τοπικών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης σε επίπεδο χώρας.

Αναπτυξιακή Πάρνωνα A.E.
Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας

|