Κεντρική Εκδήλωση Δημοσιότητας στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020 Ανατολικής Πελοποννήσου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα σε συνεργασία με το Δήμο Σπάρτης διοργανώνουν Κεντρική Εκδήλωση Δημοσιότητας στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, την Τετάρτη 17/04/2019 και ώρα 18.00, στην Αίθουσα της ΠΕΔ Πελοποννήσου (πρώην ΤΕΔΚ), στη Σπάρτη (Δωριέων 11).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης, οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Ακόμη θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του φακέλου υποψηφιότητας αναγνώρισης του νέου “Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα” στο Πρόγραμμα MaB-UNESCO και συζήτηση-διαβούλευση με τους συμμετέχοντες φορείς για θέματα σχετικά με την ένταξη της περιοχής στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

18:00

Προσέλευση

18:15

Έναρξη Εκδήλωσης – Χαιρετισμοί

Χαιρετισμός Δημάρχου Σπάρτης, κου Ευάγγελου Βαλιώτη

Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, κας Αδαμαντίας Τζανετέα

Χαιρετισμός Προέδρου Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER/CLLD  Αναπτυξιακής Πάρνωνα, κου Σπυρίδωνα Φλώρου

Συντονισμός εκδήλωσης: Μαρίνης Μπερέτσος, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

18:30

«Παρουσίαση της υποψηφιότητας αναγνώρισης του “Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα” στο Πρόγραμμα MaB-UNESCO»

Εισηγητές:

Μαρίνης Μπερέτσος, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Παναγιώτης Γεωργοστάθης, Φυσικός Μ.Sc. – Ενέργεια & Περιβάλλον

19:00

«Επενδύστε στην Ανατολική Πελοπόννησο»: Παρουσίαση της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος  LEADER/CLLD

Εισηγητές:

Μαρία Μπούζιου, Γεωπόνος, Συντονίστρια LEADER/CLLD

Γεώργιος Μπόκος, Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής

19:30-20:00 Ερωτήματα – Τοποθετήσεις – Προτάσεις συμμετεχόντων

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|