Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών υγιεινής και απολύμανσης από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli” («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς και των λοιπών προγραμμάτων που υλοποιεί.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ειδών υγιεινής και απολύμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Παραρτήματός της στην Τρίπολη, στο πλαίσιο του Έργου «Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) καθώς και των λοιπών προγραμμάτων που υλοποιεί, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε τομείς εισαγωγής και εμπορίας ειδών υγιεινής και απολύμανσης, να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω προμήθεια. Αναλυτικά, η προμήθεια θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • 3 τμχ αντισηπτικό χεριών 4 lt
 • 5 τμχ αντισηπτικό Κρεμοσαπουνο 4 lt
 • 5 τμχ απολυμαντικό επιφανειών 1 lt

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω:

 • Αντισηπτικό χεριών
 • Έγκριση από ΕΟΦ: Ναι
 • Βασικό συστατικό: Αιθανόλη ή αλκοόλη
 • Τύπος: Gel
 • Άοσμο: Ναι
 • Δερματολογικά ελεγμένο: Ναι
 • Φάσμα δράσης: Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο, κ.λπ.
 • Λοιπά: Κατάλληλο για συχνή χρήση, να μην χρειάζεται ξέβγαλμα
 • Αντισηπτικό Κρεμοσάπουνο χεριών
 • Έγκριση από ΕΟΦ: Ναι
 • Βασικό συστατικό: Αιθανόλη ή αλκοόλη
 • Τύπος: Υγρό
 • Δερματολογικά ελεγμένο: Ναι
 • Ph: 5,5 ουδέτερο
 • Φάσμα δράσης: Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο, κ.λπ.
 • Λοιπά: Κατάλληλο για συχνή χρήση Απολυμαντικό επιφανειών
 • Τύπος: Υδατοδιαλυτό
 • Έγκριση από ΕΟΦ: Ναι
 • Δερματολογικά ελεγμένο: Ναι
 • Δοσομετρική αντλία: Ναι
 • Περιεκτικότητα σε αλκοόλες, φαινόλες ή χλώριο: Όχι
 • Λοιπά: Υγρό, χαμηλού αφρισμού και εύκολο στο ξέβγαλμα

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, έως την Παρασκευή 05/04/2019, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση amanitara@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:
Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Προμήθειας:
Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές της προμήθειας, όπως περιγράφονται παραπάνω .

Ανώτατο ποσό προσφοράς:
Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 180,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Πληροφορίες:
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Αγγελική Μανιταρά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: amanitara@parnonas.gr

 

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

|