Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες καθαρισμού οχήματος μεταφοράς ομάδας έργου και επωφελούμενων, στο πλαίσιο του Έργου «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli” («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προκειμένου να προβεί στον καθαρισμό του οχήματος μεταφοράς ομάδας έργου και επωφελούμενων, στο πλαίσιο του Έργου «Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων), καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε εργασίες φροντίδας αυτοκινήτων να υποβάλει οικονομική προσφορά για τον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό εννιαθέσιου οχήματος. Αναλυτικά, η παραπάνω υπηρεσία θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

 • Καθαρισμός κύριων επιφανειών & τροχών
 • Καθαρισμός παρμπρίζ
 • Φροντίδα υαλοκαθαριστήρων
 • Προστασία Χρώματος

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

 • Καθαρισμός παρμπρίζ & τζαμιών εσωτερικά
 • Καθαρισμός εξαερισμού
 • Καθαρισμός καθισμάτων και ταπετσαριών
 • Καθαρισμός δερμάτινων επιφανειών
 • Καθαρισμός ταμπλό
 • Καθαρισμός ουρανού
 • Καθαρισμός σε πατάκια και πεντάλ
 • Άδειασμα σταχτοδοχείου

Για τον καθαρισμό του οχήματος τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ειδικά προϊόντα καθαρισμού & sυντήρησης αυτοκινήτου καθώς και ηλεκτρική σκούπα δυνατής ισχύος στο εσωτερικό του οχήματος και των καθισμάτων.

Η συχνότητα του καθαρισμού θα είναι κάθε 15 ήμερες. Ο αριθμός των εφαρμογών πλυσίματος είναι είκοσι (20) και θα πραγματοποιηθούν από 10-3-19 έως 31-12-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, έως την Παρασκευή 08/03/2019, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dkoliniotis@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους. Διαδικασία Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές της υπηρεσίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ Δημήτρη Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.
Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf, πατήστε εδώ

|