Ενημερωτική εκδήλωση της Αναπτυξιακής με τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑ» σκοπό την εμψύχωση δικαιούχων για επενδύσεις στο πλαίσιο του Τ.Π. CLLD/ LEADER ΠΑΑ 2014-2020, «Ανατολική Πελοπόννησος, Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», στην Αθήνα Αττικής στις 24-02-2019.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, σε συνεργασία με τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑ» στον Κινηματογράφο Τριανόν (Κοδρικτώνος 21 Αθήνα) την Κυριακή 24-02-2019.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ενόψει της δημοσίευσης της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τ.Π.LEADER/CLLD 2014 – 2020 με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος, Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», στα πλαίσια των ενεργειών πληροφόρησης και εμψύχωσης των υποψήφιων δικαιούχων . Η ανάγκη για την πραγματοποίηση της παραπάνω εκδήλωσης προέκυψε κατόπιν συχνής επικοινωνίας με μια κατηγορία υποψήφιων επενδυτών που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι εντός των διοικητικών ορίων της περιοχής παρέμβασης, οι οποίοι όμως επιθυμούν να επενδύσουν σε αυτήν. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επενδύσεων εστιάζεται στους τομείς της μεταποίησης, της παροχής υπηρεσιών και του τουρισμού. Δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός πολυμελών συλλόγων της περιοχής παρέμβασης εδρεύει στην Αθήνα, η εν λόγω εκδήλωση συνέβαλε τόσο στην ευρεία δημοσιοποίηση της επικείμενης πρόσκλησης ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος όσο και στην εμψύχωση για συμμετοχή στο τοπικό πρόγραμμα.

Βασικός σκοπός της εκδήλωσης, (την οποία παρακολούθησαν περισσότερα από 100 άτομα, εκπρόσωποι συλλόγων της Κυνουρίας, υποψήφιοι επενδυτές, αλλά και εν δυνάμει επενδυτές που τους ενδιαφέρει η περιοχή) ήταν να γίνει η παρουσίαση των υποδράσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, των επιλέξιμων δαπανών, των δυνητικών δικαιούχων, των κριτήριων επιλεξιμότητας και επιλογής, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των διαδικασιών υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης των αιτήσεων στήριξης και των διαδικασιών υλοποίησης και πληρωμής. Οι υποψήφιοι επενδυτές ενημερώθηκαν για την δυνατότητα επενδύσεων στην αγροτική οικονομία στον τουρισμό ,τις Υπηρεσίες και στην μεταποίηση Τροφίμων στην Κυνουρία. Μια περιοχή με διεθνή αναγνωρισιμότητα στην ήπια τουριστική ανάπτυξη, με εξαιρετικά γεωργικά προϊόντα (επιτραπέζια Ελιά Καλαμών, Ελαιόλαδο, Τυροκομικά, Εσπεριδοειδή, κρασί, τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου) με ζωντανή αγροτική ύπαιθρο , με ανθρώπους με εξωστρέφεια και νέους ανθρώπους με όραμα στο τιμόνι των δύο Δήμων που έχουν για μοχλό ανάπτυξης την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα.

Το μήνυμα που πέρασε στους παραβρισκόμενους ήταν ότι οι Δήμοι Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας που είναι και βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας με τους Δήμαρχους Παναγιώτη Μαντά και Χαράλαμπο Λυσίκατο επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα κοινό άξονα στρατηγικής και να υλοποιήσουν από κοινού δράσεις για την ανάπτυξη όλης της Κυνουρίας και όχι ο κάθε ένας ξεχωριστά με σπασμωδικές κινήσεις. Η κοινή τους παρουσία αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη στο κοινό αλλά και ελπιδοφόρο μήνυμα για το μέλλον της περιοχής. Τα διοικητικά όρια των δυο δήμων δεν τους χωρίζουν και προσκαλέσαν του εν δυνάμει επενδυτές να γνωρίσουν και να αξιολογήσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η Κυνουρία ,που συνεχώς αναβαθμίζεται σε υποδομές αξιοποιώντας χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση μεγάλων, μικρών αλλά και σημαντικών έργων που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή . Βασικά έργα υποδομής όπως τα Λιμάνια Παράλιου Άστρους και Λεωνιδίου η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης, αναπλάσεις οικισμών αθλητικές εγκαταστάσεις, κέντρα πληροφόρησης και εμβληματικά έργα πολιτισμού όπως η Φάμπρικα στο Λεωνίδιο το συγκρότημά Μελιγούς στο Άστρος στον Τυρό και άλλου δημιουργούν το περιβάλλον για την τουριστική ανάπτυξη της Κυνουρίας.

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων πραγματοποιήθηκαν ερωτήσεις προς του κεντρικούς ομιλητές και γόνιμος διάλογος μεταξύ των παραβρισκόμενων που έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συζητήσουν τις προκλήσεις στην υλοποίηση του LEADER/CLLD κατά την περίοδο 2014-2020 στην περιοχή της Κυνουρίας, τα προβλήματα και τις ευκαιρίες, προσφέροντας ταυτόχρονα πρόσφορο έδαφος για ενέργειες δικτύωσης και συνεργασίας.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας
Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

|