Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για υπηρεσίες οπτικοακουστικής κάλυψης σεμιναρίου, στο πλαίσιο του Έργου «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli” («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων).

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά για υπηρεσίες οπτικοακουστικής κάλυψης που αφορά ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις στο διάστημα 20 έως 23 Φεβρουαρίου του 2019 στην Τρίπολη και αφορούν την εκπαίδευση προσφυγοπαίδων αλλά και την γενικότερη ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές τάξεις. Τα σεμινάρια υλοποιούνται από τη UNICEF σε συνεργασία με την Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου, την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, υπό την αιγίδα του Δήμου Τρίπολης, στο πλαίσιο του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη. Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης (Αίθουσα Β΄ Ορόφου) .

Οι προσφορές που θα κατατεθούν για  την εκδήλωση , οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές :

Οθόνη προβολής  με  βιντεοπροβολέα Τεμ. 1

Διαστάσεις  οθόνης:180 cm X 180 cm

Μίκτη εικόνας

Ηχητική κάλυψη Ηχείο με ενισχυτή

Μικρόφωνο ομιλητή  τεμ 2

Παρουσία  τεχνικού καθόλη την διάρκεια της εκδήλωσης

(σύμφωνα με το πρόγραμμα)

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την Τετάρτη 13/02/2019 και ώρα 16:00, ως εξής:

  • Στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 09:00-16:00 ή στο γραφείο στην Τρίπολη Αλ. Σούτσου 2Α καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
  • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Λεωνίδιο Αρκαδίας – Τ.Κ. 22300.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις info@parnonas.gr ή dkoliniotis@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

 

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτερο ποσό της προσφοράς για το σύνολο του εξοπλισμού, ορίζεται το ποσό των 260,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ. Δημήτριο Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

 

Μαρίνης Μπερέτσος

Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε τη Πρόσκληση σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

 

|