Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης (αρ. σύμβασης GRC01/2018/0000000164), με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της.

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που προτίθεται να προμηθευτεί, είναι ο παρακάτω:

  • 1 Desktop Η/Υ
  • 2 Οθόνες Η/Υ
  • 4 σετ πληκτρολόγια-ποντίκια

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές (Ελάχιστες προδιαγραφές εξοπλισμού):

Ελάχιστες προδιαγραφές εξοπλισμού:

Desktop Η/Υ Επεξεργαστής: Intel Core i5-7400 3.0GHz

Μνήμη: 8GB

Κάρτα γραφικών: Onboard

Κάρτα ήχου: Onboard

Σκληρός δίσκος: 120GB / SSD

Δευτερεύον σκληρός δίσκος: 500GB (προαιρετικό)

Θήκη: Midi tower

Τύπος μνήμης: DDR4 – 2133MHz

Οπτικά μέσα: DVD-RW

Δίκτυο Ethernet: 10/100/1000

Ασύρματη κάρτα δικτύου (pci): Ναι

Λειτουργικό σύστημα: Windows 10

 

Οθόνη Η/Υ Μέγεθος: 23-27”

Τεχνολογία οθόνης: LED

Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080

Χρόνος απόκρισης: 5ms

Αναλογία οθόνης: 16:9

Αντίθεση (τυπική): 1000:1

Φωτεινότητα: 250 cd/m²

Είσοδοι: 1x D-Sub, 1x HDMI (ή DVI)

Ενσωματωμένα ηχεία: Ναι (προαιρετικό)

Πληκτρολόγιο-Ποντίκι Τύπος συσκευής: Set mouse / keyboard

Χρήση: Desktop

Σύνδεση: Wired

Τεχνολογία: Optical

Γλώσσα πληκτρολογίου: GR

 

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν

  • Οικονομική προσφορά, με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές

έως την Παρασκευή  24/08/2018 και ώρα 16:00, ως εξής:

  • Στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 09:00-17:00 ή στο γραφείο του παραρτήματος της Εταιρείας στην οδό Αλ.Σούτσου 2Α στην Τρίποιλη Τ.Κ. 22100.
  • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Λεωνίδιο Αρκαδίας – Τ.Κ. 22300.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της αίτησης, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτερο ποσό της προσφοράς για το σύνολο του εξοπλισμού, ορίζεται το ποσό των 990,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ. Δημήτριο Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ

|